1.

اثرات افزودن مکمل پروتئازی پوشش‌دار به جیره بر روی رشد، ترکیب بدن، برخی شاخص‌های بیوشمیایی خون و فعالیت تریپسین روده فیل‌ماهی (Huso huso)

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 77-102

2.

اثرات افزودن منابع مختلف کربن در سیستم بیوفلوک بر عملکرد رشد، تغذیه و شاخص‌های کیفی آب در پرورش ماهی کپور (Cyprinus carpio)

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 55-76

3.

اثرات سطوح مختلف زئوتن در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، ترکیب بیوشیمیایی لاشه و عملکرد سیستم ایمنی ماهی کپور معمولی انگشت‌قد (Cyprinus carpio)

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 103-128

4.

اثر افزودن رازیانه و سیاهدانه در جیره بر فراسنجه های خونی و آنتی اکسیدانی میش و بره های سنجابی در اواخر آبستنی و اوایل زایش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1348

5.

اثر افزودن ویتامین E و سلنیوم به جیره پایه بر عملکرد، کیفیت اسپرم و برخی فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 77-88

6.

اثر تغذیه مکمل گیاه کاکوتی به بره‌های پرواری بر فعالیت قارچ‌ها و باکتری‌های شکمبه در هضم و تخمیر سرشاخه نیشکر

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-39

7.

اثر سطوح مختلف اسانس رازیانه بر فراسنجه‌های تولید گاز و جمعیت پروتوزوآی شکمبه بز در شرایط برون تنی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-51

8.

اثر مانسون بر توان رشد دوکفه‌ایAzumapecten ruschenbergerii (Tryon, 1869) با تاکید بر شاخص‌های کارایی رشد در خلیج چابهار (دریای عمان)، تجربه آزمایشگاهی

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 127-144

9.

اثر مصرف کمپلکس‌های آلی منگنز، روی و مس (پیوند شده با گلایسین- یا متیونین-) به جای شکل‌های سولفاته (برابر یا دو برابر توصیه NRC) بر سلامت، باروری و متابولیت‌های خون گاو شیری و گوساله

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-15

10.

اثر نانوذرات اکسید آهن سه ظرفیتی (Fe2O3) بر سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی و پراکسیداسیون چربی در بافت آبشش بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-54

11.

ارائه الگوی موانع توسعه گردشگری الکترونیکی در ورزش با استفاده از مدل سازی ساختاری-تفسیری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 170-184

12.

ارتباط بین میزان بیان ژن IGF-I و وزن هفت و سی و پنج روزگی در بلدرچین سویه مانچوریا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1348

13.

ارزیابی پاسخ دیوارهای برشی بتن‌آرمه دارای بازشو تحت بارگذاری چرخه‌ای

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 77-93

14.

ارزیابی تله حاوی پروتئین آبزیان (آمینو هیرکان®) در جلب و شکار مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Rossi) (Dip.: Tephritidae)

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 25-36

15.

ارزیابی مقایسه ای تاثیر کودهای آلی و معدنی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های رشد برنج (Oryza sativa L.)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 291-305

16.

ارزیابی و مقایسه کاربرد غلاف GRP و دورپیچ CFRP بر رفتار ستون های استوانه ای بتن مسلح ساخته شده از بتن های معمولی و پرمقاومت

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 61-76

17.

امکان سنجی کاربرد پودر بازیافتی بتنی به عنوان جایگزین سیمان و فیلر در ملات بنایی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 133-143

18.

بازتاب شرایط جنگ سرد در رمان پاورقی «من جاسوس شوروی در ایران بودم»

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-68

19.

بررسی اثر تغییر نسبت های ترکیب و افزودنی ها بر خواص کارایی و رئولوژی بتن خودتراکم

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 5-15

20.

بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از الیاف‌های میکرو و ماکرو پلیمری بر مشخصات فیزیکی، مکانیکی و سایش روسازی‌های بتن غلتکی

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 5-13

21.

بررسی آزمایشگاهی تأثیر محل اتصال ورقه‌های بتن توانمند الیافی پیش‌ساخته در رفتار خمشی دال‌های یک‌طرفه ضعیف

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 95-107

22.

بررسی بیان ژن و شبکه های ژنی مرتبط با آپوپتوزیس در مرغان حساس و مقاوم به آسیت والدین جوجه گوشتی آرین با استفاده از RNA-seq

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 53-66

23.

بررسی پایداری عملکرد لاین های امید بخش گندم نان با استفاده از روش های چندمتغیره

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 333-344

24.

بررسی تاثیر الیاف فولادی و نسبت سنگدانه های درشت برخواص بتن خود تراکم

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 95-107

25.

بررسی تأثیر جایگزینی پودر دیاتومیت به جای دوده سیلیسی در بتن پودری واکنشزا

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 119-132

26.

بررسی تأثیر درصد حجمی، طول و شکل هندسی الیاف پلی الفین بر مشخصات مکانیکی و ویژگی های شکست بتن های پرمقاومت

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 59-70

27.

بررسی تطبیقی جرم تبانی در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-104

28.

بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن حاوی مکمل سیمانی زئولیت و آب میکرو_نانو حباب

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 49-60

29.

بررسی دوام بتن با الیاف ترکیبی در برابر چرخه‌های ذوب و یخبندان به کمک مدول الاستیسیته دینامیکی نسبی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-48

30.

بررسی رابطه بین انرژی لازم برای خردایش مواد معدنی و ویژگی‌های فیزکی و مکانیکی سنگ در کارخانه سیمان ارومیه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 123-131

31.

بررسی رفتار پس از حرارت بتن سبک خودتراکم حاوی فنر و الیاف

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 5-18

32.

بررسی رفتار دینامیکی مخازن استوانه‌ای بتنی ذخیره مایع تحت اثر حرکت افقی و قائم زلزله

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 39-57

33.

بررسی عملکرد، کیفیت و کمیت گوشت، تخم تولیدی و باروری در برخی سویه های بلدرچین ژاپنی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 89-101

34.

بررسی کیفیت مشدده سردستگی و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و آمریکا

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-56

35.

بررسی مدیریت گیاهان پوششی زمستانه در کنترل زیست توده علف های هرز ذرت

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 387-395

36.

بررسی مشخصات مکانیکی و دوام مخلوط پایه سیمانی اصلاح شده با اتیلن وینیل استات و استایرن اکریلیک

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 49-61

37.

بست چاکنایی در زبان فارسی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 73-92

38.

بهینه‌سازی استحصال روغن از گونه میکروجلبکی Haematococcus pluvialis با استفاده از روش سطح پاسخ و بررسی پروفایل اسید چرب آن به منظور تولید بیودیزل

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 145-160

39.

تأثیر الگوهای کشت گلرنگ و نخود بر تنوع زیستی بندپایان

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-23

40.

تاثیر باکتری Bacillus thuringiensis‌، ویروس پلی هدرهسته ای، اسپینوزاد و امامکتین روی لارو سن سوم پروانه برگخوارچغندرقند Spodoptera exigua (Lep.:Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-12

41.

تاثیر تاریخ و روش‌ کاشت بر عملکرد بلال، کارآیی مصرف آب و برخی صفات فنولوژیک ذرت شیرین در یاسوج

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 371-385

42.

تأثیر تنش خشکی بر بیان دو miRNA مهم در بساک دو ژنوتیپ گندم متفاوت از نظر تحمل به خشکی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 359-369

43.

تأثیر قارچ بیمارگر Beauveria bassiana بر ترجیح و رفتار سویچینگ کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae)

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 75-93

44.

تأثیر کاشت گیاهان گلدار در باغ‌های انار بر میزان پارازیتیسم تخم کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) توسط زنبور Trichogramma brassicae Bezdenko

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 51-61

45.

تأثیر نانو ذرات گرافن بر روی مشخصات مکانیکی و دوام بتن‌های ساخته شده با سیمان پرتلند

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 109-118

46.

تبیین و طبقه بندی اختلافات مرزی در منطقه ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی ‏

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 133-172

47.

تجاوز جنسی و تعارض جنسیتی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 189-208

48.

تجزیه ژنتیکی صفات مهم زراعی در تعدادی از ارقام جو (Hordeumvulgare L.) تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 397-408

49.

تحلیل پیکره‌بنیاد آهنگ گفتار فارسی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-54

50.

تحلیل لالایی های گویش قاین از منظر جامعه شناسی زبان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 127-148

51.

تحلیل مدل ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در سیاست گذاری امنیتی ترامپ

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 207-234

52.

تحلیل مکانیک شکست تراورس بتنی پیش‌تنیده با بررسی اثر اندازه‌ی پیش‌ترک

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 63-75

53.

تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونمندی حقوق کیفری

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-133

54.

تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری با روش تابع تولید در اراضی شالی‌کاری گروه‌بندی شده با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای در شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 277-289

55.

تعیین توزیع دانه‌بندی سنگ‌دانه‌های بتن و آسفالت با استفاده از استخراج ویژگی فیلترهای گابور و شبکه‌های عصبی

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 81-94

56.

تغییرات فاکتورهای رشد در لارو فیل ماهی (Huso huso) مورد تغذیه با آرتمیای غنی شده با پروبیوتیک پروتکسین

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-25

57.

تهیه نقشه پراکنش و شدت آلودگی آفت زنجرک خرما (Ommatissus lybicus) در منطقه بم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 63-73

58.

جایگاه و نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه امنیت انسانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 41-76

59.

چالش‏های عدالت انتقالی با اقتدارگرایی در مصر پسامبارک

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 173-206

60.

دیپلماسی انرژی در اسناد راهبردی سیاست خارجی ایران ‏

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 261-282

61.

دوره ‏بندی شعر معاصر تاجیک: از روشنگری تا استقلال (1870-2015م)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-45

62.

راهکارهای معماری برای پیشگیری از وقوع جرم در مجموعه‌های مسکونی باز در سطح ساختمان مسکونی (نمونه‌های مورد مطالعه: مسکن بسیجیان تالش، مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 135-164

63.

زمان دستوریِ جهان‌های ممکن ساخت شرطی در زبان فارسی معاصر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-71

64.

زمینه‌یابی سه‌وجهیِ جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی روسیه ‏(2000-2019)‏

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 99-132

65.

ساخت و مشخصه‌یابی بتن پلیمری حاوی رزین اکریلیک پایه‌آبی با قدرت نفوذپذیری پایین نسبت به یون کلر و آب

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 19-32

66.

سیاست خارجی: ابزار پیشرفت اقتصادی برزیل ‏

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 77-98

67.

سمیت اسپیروتترامات، اسپیرومسیفن، تیامتوکسام + لامبدا سای هالوترین و آزادیراختین روی شته مومی کلمBrevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae)

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 37-49

68.

شناسایی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی در جایگاه‌های ژنی IgL و IFNɣ در برخی از مرغ‌های بومی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 67-76

69.

شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به شوری و بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در گندم نان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 321-332

70.

‏ شیوه های عملیاتی شدن استراتژی تغییر «باراک اوباما» در عرصة سیاست خارجی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 235-260

71.

صفت‌های فاعلی و مفعولی از دیدگاه سرنمون رده‌شناختی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-112

72.

صفحات آغازین

دوره 8، شماره 1، بهار 1398

73.

صفحات آغازین

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-8

74.

صورت‌های شکسته و فرهنگ‌های فارسی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-33

75.

طراحی سامانه هورمونی آهسته رهش LHRH-A2 در مقیاس نانو

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 161-180

76.

طراحی مدل تمایل بازگشت رفتاری گردشگران ورزش‌های بومی و سنتی بر اساس قابلیت-های اکوتوریسمی

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 88-108

77.

فایل PDF شماره 18 مجله

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-258

78.

فایل PDF شماره 19 مجله

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-208

79.

کارایی انتخاب به کمک نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ویژگی های کیفی دانه در یک جمعیت نسل F6 برنج (Oryza sativa L.)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 307-319

80.

کارکردهای «را» در برخی گویش‌های فارسی خراسان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 113-126

81.

مبانی و موقعیت وکالت از متهم در اسناد بین‌المللی و نظام عدالت کیفری ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 165-188

82.

مدل‌سازی انرژی ستانده در واحدهای پرورش گاو شیری و گاو پرواری با استفاده از روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و انفیس (مطالعه موردی: استان مازندران، ایران)

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 17-28

83.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 57-80

84.

مطالعه بیان ژن‌های ZIP1، ZIP3 و ZIP6 در گندم نان تحت شرایط کمبود روی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 345-358

85.

مفهوم سلب آزادی غیر کیفری و انواع آن از منظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-27

86.

مقایسه اثر اسانس‌های نعناع و اکالیپتوس بر عملکرد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1348

87.

مقایسه اثر رنگدانه آستاگزانتین، جلبک اسپیرولینا و زردچوبه بر روی رشد،شاخصهای خونی،ایمنی و رنگ پذیری ماهی اسکار ببری((Astronotus ocellatus

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-21

88.

مقاوم‌سازی خمشی ستون‌های بتن مسلح قدیمی با میلگردهای GFRP یا فولادی کارگذاری شده در نزدیک سطح

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 77-93

89.

مکان‌یابی رونوشت ژن Vasa در بافت بیضه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius) با شیوه دورگه‌سازی در محل (In Situ Hybridization)

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-39

90.

نقد کاربست ساختگرایی تکوینی گلدمن بر رمان‌های فارسی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-19


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.