همرنگ امشی, عباس, بحری, امیرهوشنگ, خارا, حسین, محمدی‌زاده, فلورا. (1348). مقایسه اثر رنگدانه آستاگزانتین، جلبک اسپیرولینا و زردچوبه بر روی رشد،شاخصهای خونی،ایمنی و رنگ پذیری ماهی اسکار ببری((Astronotus ocellatus. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7(1), 1-21. doi: 10.22124/japb.2019.8500.1191
عباس همرنگ امشی; امیرهوشنگ بحری; حسین خارا; فلورا محمدی‌زاده. "مقایسه اثر رنگدانه آستاگزانتین، جلبک اسپیرولینا و زردچوبه بر روی رشد،شاخصهای خونی،ایمنی و رنگ پذیری ماهی اسکار ببری((Astronotus ocellatus". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7, 1, 1348, 1-21. doi: 10.22124/japb.2019.8500.1191
همرنگ امشی, عباس, بحری, امیرهوشنگ, خارا, حسین, محمدی‌زاده, فلورا. (1348). 'مقایسه اثر رنگدانه آستاگزانتین، جلبک اسپیرولینا و زردچوبه بر روی رشد،شاخصهای خونی،ایمنی و رنگ پذیری ماهی اسکار ببری((Astronotus ocellatus', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7(1), pp. 1-21. doi: 10.22124/japb.2019.8500.1191
همرنگ امشی, عباس, بحری, امیرهوشنگ, خارا, حسین, محمدی‌زاده, فلورا. مقایسه اثر رنگدانه آستاگزانتین، جلبک اسپیرولینا و زردچوبه بر روی رشد،شاخصهای خونی،ایمنی و رنگ پذیری ماهی اسکار ببری((Astronotus ocellatus. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1348; 7(1): 1-21. doi: 10.22124/japb.2019.8500.1191


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب