علی زاده, صدیقه, صفوی, سیّدعلی. (1348). سمیت اسپیروتترامات، اسپیرومسیفن، تیامتوکسام + لامبدا سای هالوترین و آزادیراختین روی شته مومی کلمBrevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 9(1), 37-49. doi: 10.22124/iprj.1970.3430
صدیقه علی زاده; سیّدعلی صفوی. "سمیت اسپیروتترامات، اسپیرومسیفن، تیامتوکسام + لامبدا سای هالوترین و آزادیراختین روی شته مومی کلمBrevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae)". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 9, 1, 1348, 37-49. doi: 10.22124/iprj.1970.3430
علی زاده, صدیقه, صفوی, سیّدعلی. (1348). 'سمیت اسپیروتترامات، اسپیرومسیفن، تیامتوکسام + لامبدا سای هالوترین و آزادیراختین روی شته مومی کلمBrevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae)', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 9(1), pp. 37-49. doi: 10.22124/iprj.1970.3430
علی زاده, صدیقه, صفوی, سیّدعلی. سمیت اسپیروتترامات، اسپیرومسیفن، تیامتوکسام + لامبدا سای هالوترین و آزادیراختین روی شته مومی کلمBrevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1348; 9(1): 37-49. doi: 10.22124/iprj.1970.3430


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب