1.

تاثیر باکتری Bacillus thuringiensis‌، ویروس پلی هدرهسته ای، اسپینوزاد و امامکتین روی لارو سن سوم پروانه برگخوارچغندرقند Spodoptera exigua (Lep.:Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی

صفحه 1-12
مه سا عبداله زاده بوانی؛ شهرام آرمیده؛ عباس حسین زاده

2.

تأثیر الگوهای کشت گلرنگ و نخود بر تنوع زیستی بندپایان

صفحه 13-23
فریده سالاری؛ شیوا خالص رو؛ حامد غباری؛ غلامرضا حیدری

3.

ارزیابی تله حاوی پروتئین آبزیان (آمینو هیرکان®) در جلب و شکار مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Rossi) (Dip.: Tephritidae)

صفحه 25-36
علی اکبر کیهانیان؛ محمد رضا عباسی مژدهی

4.

سمیت اسپیروتترامات، اسپیرومسیفن، تیامتوکسام + لامبدا سای هالوترین و آزادیراختین روی شته مومی کلمBrevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae)

صفحه 37-49
صدیقه علی زاده؛ سیّدعلی صفوی

5.

تأثیر کاشت گیاهان گلدار در باغ‌های انار بر میزان پارازیتیسم تخم کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) توسط زنبور Trichogramma brassicae Bezdenko

صفحه 51-61
محمدسعید امامی

6.

تهیه نقشه پراکنش و شدت آلودگی آفت زنجرک خرما (Ommatissus lybicus) در منطقه بم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

صفحه 63-73
محمدعلی رستمی؛ محمدجواد عصاری؛ آرزو پژمان؛ محمد شاکر

7.

تأثیر قارچ بیمارگر Beauveria bassiana بر ترجیح و رفتار سویچینگ کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae)

صفحه 75-93
مصطفی زمانپور؛ امین صدارتیان جهرمی؛ حجت اله محمدی؛ مجتبی قانع جهرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب