1.

اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید روی بنیه و کارکرد گیاهچه‏ های گندم در تاریخ‏ های کاشت متفاوت

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 17-32
مهدی عبداللهی؛ فرید شکاری

2.

اثر پیش‌تیمار اسید سالیسیلیک و تنش خشکی بر جوانه‌زنی بذر و برخی خصوصیات جوانه‌زنی و فیزیولوژیک گیاهچه سرخارگل (توده محلی کلات)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 177-187
آرزو پراور؛ سعیده ملکی فراهانی؛ نسرین سادات عیسی نژاد؛ ریحانه صادقی

3.

اثر زوال بر تغییرات آنتی ‏اکسیدانت ‏های آنزیمی و غیر آنزیمی و خصوصیات بیوشیمیایی بذرهای جو رقم والفجر

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 89-103
مهدی شعبان

4.

اثر متیل جاسمونات بر شاخص های جوانه زنی، پرولین و آنزیم پراکسیداز در رازیانه ((Foeniculum vulgare Mill تحت تنش کلرید سدیم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398
رضا زینلی؛ فرشاد صادقی؛ مرضیه دهقان

5.

اثر متیل جاسمونات بر شاخص‌های جوانه‌زنی، پرولین و آنزیم پراکسیداز در رازیانه ((Foeniculum vulgare Mill تحت تنش کلرید سدیم

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 359-368
رضا زینلی؛ فرشاد صادقی؛ مرضیه دهقان

6.

بررسی برخی از ساز و کارهای تحمل به تنش کم آبی در ژنوتیپ‏های گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 13-25
حوریه توکلی حسنکلو؛ علی عبادی؛ سودابه جهانبخش

7.

بررسی صفات بیوشیمیایی و شیمیایی ژنوتیپ‌های مختلف برنج تحت تنش شوری

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 45-58
احمد مجیدی مهر؛ رضا امیری فهلیانی؛ اسد معصومی اصل

8.

تأثیر اسیدهای آلی و تنش شوری بر جوانه‌زنی بذر و خصوصیات فیزیولوژیک گیاهچه سرخارگل (Echinacea purpurea L.)

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 27-40

9.

تأثیر پتاسیم و نیتروژن بر مقاومت گندم به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 159-171
نصیبه توکلی حسنکلو؛ علی عبادی؛ مهدی داوری؛ حوریه توکلی

10.

تأثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و اجزای عملکرد ذرت شیرین تحت رژیم های آبیاری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 229-240
محسن اصغری؛ ابوالفضل معصومی زواریان؛ مجتبی یوسفی راد

11.

تاثیر منابع مختلف کودی بر ویژگی‌های کیفی ذرت علوفه‌ای تحت تنش کم آبی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 43-54
فرزاد قدرتی آورسی؛ جلال جلیلیان؛ سینا سیاوش مقدمContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.