اصغری, محسن, معصومی زواریان, ابوالفضل, یوسفی راد, مجتبی. (1395). تأثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و اجزای عملکرد ذرت شیرین تحت رژیم های آبیاری. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(2), 229-240.
محسن اصغری; ابوالفضل معصومی زواریان; مجتبی یوسفی راد. "تأثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و اجزای عملکرد ذرت شیرین تحت رژیم های آبیاری". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6, 2, 1395, 229-240.
اصغری, محسن, معصومی زواریان, ابوالفضل, یوسفی راد, مجتبی. (1395). 'تأثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و اجزای عملکرد ذرت شیرین تحت رژیم های آبیاری', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(2), pp. 229-240.
اصغری, محسن, معصومی زواریان, ابوالفضل, یوسفی راد, مجتبی. تأثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و اجزای عملکرد ذرت شیرین تحت رژیم های آبیاری. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1395; 6(2): 229-240.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب