1.

ارزیابی تحمل به شوری ارقام گندم نان بر اساس شاخص‌های تحمل مبتنی بر نسبت پتاسیم به سدیم برگ پرچم

صفحه 133-144
سید ذبیح‌الله راوری؛ حمید دهقانی؛ هرمزد نقوی

2.

اثر سولفات روی بر رشد و عملکرد گندم در شرایط کمبود روی خاک و تنش خشکی

صفحه 145-158
امین عباسی؛ فریبرز شکاری

3.

تأثیر پتاسیم و نیتروژن بر مقاومت گندم به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله

صفحه 159-171
نصیبه توکلی حسنکلو؛ علی عبادی؛ مهدی داوری؛ حوریه توکلی

4.

اثر اسید سالیسیلیک و تنش کمبود آب پس از گرده افشانی بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ های مختلف گندم

صفحه 173-184
راضیه فرج زاده؛ نورعلی ساجدی؛ تقی بابایی

5.

واکنش جذب تشعشع، ضریب خاموشی نور، عملکرد و اجزای عملکرد جو به الگوی کاشت و میزان بذر

صفحه 185-199
منا سلیمانی عبیات؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ سید عطاء‌الله سیادت

6.

بررسی تنوع ژنتیکی نمونه ای از ژرم پلاسم جو وحشی (Hordeum spontaneum) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

صفحه 201-214
عبدالمطلب نام آور؛ زهرا طهماسبی؛ جواد عرفانی مقدم؛ فواد فاتحی؛ زینب یوسفی؛ بتول زارعی

7.

تاثیر تنظیم کننده های رشد سیتوکینین و اکسین بر برخی صفات ذرت دانه ای تحت الگو‌های مختلف کاشت در شرایط شوری

صفحه 215-228
داوود دوانی؛ مجید نبی پور؛ حبیب الله روشنفکر دزفولی

8.

تأثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و اجزای عملکرد ذرت شیرین تحت رژیم های آبیاری

صفحه 229-240
محسن اصغری؛ ابوالفضل معصومی زواریان؛ مجتبی یوسفی راد

9.

اثر سطوح کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی ارقام سورگوم علوفه ای در چین های برداشت

صفحه 241-253
گیلوا احمدی مطلق؛ مجید مجیدیان؛ غلامرضا محسن آبادی؛ عزیز فومن؛ علی اعلمی

10.

ارزیابی آثار اقتصادی- مالی پرورش ماهی در شالیزار (مطالعه موردی: شهرستان‌های فومن، آستانه اشرفیه و رشت در استان گیلان)

صفحه 255-269
زهرا امیری؛ مجید نحوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب