1.

اثر تنش شوری بر خصوصیات ریشه ارقام جو Sahara 3771 (متحمل) و Clipper (حساس) به شوری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 175-184
منیر میری‌کندری؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ علی بنده‌حق

2.

ارزیابی تنش دمای پایین و محل تولید بر خصوصیات جوانه‌زنی، پارامترهای رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی ذرت هیبرید تری وی کراس

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 49-58
مصطفی نجفی؛ خدیجه احمدی؛ حشمت امیدی

3.

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های جو وحشی Hordeum spontaneum به شته روسی گندم Diuraphis noxia

دوره 7، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 9-22
نسیم وجودی یکتا؛ زهرا طهماسبی؛ مجید میراب بالو؛ فواد فاتحی

4.

ارزیابی مولکولی و بیوشیمیایی دو رقم گندم نان (.Triticum aestivum L) تحت تأثیر تنش اکسیداتیو

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 357-367
سعید نواب پور؛ ابوالفضل مازندرانی

5.

تأثیر بیوپرایمینگ بذر با قارچ‌های Piriformospora indica و Trichoderma virens بر مؤلفه‌های رویشی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه ماش سبز (Vigna radiata L.)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 67-78
ندا سلیمی تملی؛ فهیمه سراج؛ همت اله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان

6.

تأثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و اجزای عملکرد ذرت شیرین تحت رژیم های آبیاری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 229-240
محسن اصغری؛ ابوالفضل معصومی زواریان؛ مجتبی یوسفی راد

7.

تغییرات پوشش سبز و محتوای کلروفیل و کاروتنوئید ماریتیغال (Silybum marianum L.) در واکنش به پیش‌تیمار آبی بذر و کمبود آب

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-70
ایرج یعقوبیان؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ یعقوب راعی

8.

مطالعه برهمکنش همزیستی میکوریزایی، کاربرد خاکی و محلول پاشی کود فلومیکس بر عملکرد و برخی ویژگی های کیفی گیاه ذرت (Zea mays L.) در شرایط رقابت با علف های هرز

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 381-398
حمید عباس دخت؛ رامین جباری؛ حسن مکاریان؛ احمد غلامی

9.

مطالعه خصوصیات جوانه‌زنی، بیوشیمیایی و آنزیمی گندم‌سیاه (Fagopyrum esculentum Moench) تحت تأثیر تنش خشکی و شوری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 33-46
مهدی عقیقی شاهوردی؛ آرزو پراور؛ مجتبی قاسم زاده؛ عاطفه نوابی

10.

واکنش عملکرد و فیزیولوژی ذرت شیرین به کاربرد کود اوره پوشش دار در سطوح مختلف آبیاری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 551-562
نسرین فرید؛ سید عطااله سیادت؛ محمدرضا قلمبران؛ محمدرضا مرادی تلاوت


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.