سلیمی تملی, ندا, سراج, فهیمه, پیردشتی, همت اله, یعقوبیان, یاسر. (1393). تأثیر بیوپرایمینگ بذر با قارچ‌های Piriformospora indica و Trichoderma virens بر مؤلفه‌های رویشی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه ماش سبز (Vigna radiata L.). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1(2), 67-78.
ندا سلیمی تملی; فهیمه سراج; همت اله پیردشتی; یاسر یعقوبیان. "تأثیر بیوپرایمینگ بذر با قارچ‌های Piriformospora indica و Trichoderma virens بر مؤلفه‌های رویشی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه ماش سبز (Vigna radiata L.)". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1, 2, 1393, 67-78.
سلیمی تملی, ندا, سراج, فهیمه, پیردشتی, همت اله, یعقوبیان, یاسر. (1393). 'تأثیر بیوپرایمینگ بذر با قارچ‌های Piriformospora indica و Trichoderma virens بر مؤلفه‌های رویشی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه ماش سبز (Vigna radiata L.)', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1(2), pp. 67-78.
سلیمی تملی, ندا, سراج, فهیمه, پیردشتی, همت اله, یعقوبیان, یاسر. تأثیر بیوپرایمینگ بذر با قارچ‌های Piriformospora indica و Trichoderma virens بر مؤلفه‌های رویشی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه ماش سبز (Vigna radiata L.). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1393; 1(2): 67-78.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب