1.

ارزیابی اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی، زغال زیستی و قارچ تریکودرما در گیاه مادری بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر ذرت هیبرید KSC 704 تحت آزمون پیری تسریع‌شده

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 133-144
مهدی احمدیوسفی؛ بهنام کامکار؛ مهدیه امیری نژاد؛ جاوید قرخلو

2.

ارزیابی پیش تیمارهای شیمیایی و فیزیکی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر علف هرز میاگروم (Myagrum perfoliatum L)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 55-68
فرزاد مندنی؛ اشکان جلیلیان؛ آتوسا الفتی

3.

ارزیابی شاخص‌های کیفی جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه مرزنجوش (Origanum vulgare L.) تحت شرایط کشت ارگانیک و شیمیایی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 265-277
شیرین نیکو؛ بهرام میرشکاری؛ محمود پوریوسف میاندوآب؛ ورهرام رشیدی؛ عبدالله حسن زاده قورت‌تپه

4.

بررسی امکان بهبود خصوصیات جوانه‌زنی و خلوص فیزیکی بذر کلزا از طریق فرآوری مناسب

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 55-69
حسین صادقی؛ سامان شیدائی؛ اعظم دشتی

5.

بررسی تاثیر سطوح مختلف دما و سرمادهی مرطوب بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه چوچاق (Eryngium caucasicum Ttautv.)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 29-39
نگار طالعی؛ یوسف حمیداوغلی؛ جمالعلی الفتی؛ مهدی زارعی محمد آباد

6.

بررسی تاثیر هورمون پرایمینگ و غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی بذر آنغوزه (Ferula assa-foetida L.)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 87-99
غلامرضا سنجری؛ مصطفی زنگوئی؛ سمیه الیاسی راد

7.

بررسی نوع قارچ‌کش و دوره انبارداری بر بنیه بذر سه رقم جو درطبقه مادری

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 117-128
لیلا یاری؛ شهلا هاشمی فشارکی؛ عباس زارعیان

8.

بهبود کیفیت بذرهای طبقه مادری حاصل از ارقام ذرت (Zea mays L.) رشد یافته در خاک شور با تلفیق بیوچار، قارچ مایکوریزا و محلول‏پاشی سیلیسیم

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 297-314
سجاد قائدی کچوئی؛ مهدی مدن دوست؛ محمود دژم؛ فرهاد مهاجری

9.

پاسخ جوانه‎زنی بذرهای خرفه (Portulaca oleracea) حاصل از گیاه مادری تغذیه شده با منابع مختلف کودی تحت سمیت کادمیوم

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 59-73
سیف‌اله فلاح؛ بهجت عمرانی؛ آرزو اسپنانی

10.

تاثیر اسید سینامیک بر جوانه زنی، بنیه بذر و برخی ویژگی های فیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) توده محلی بسطام حاصل از بذرهای فرسوده و غیرفرسوده

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 161-177
مریم اکبری؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ محمدرضا عامریان؛ ناصر فرخی

11.

تأثیر پیری بذر و هیدروپرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت برخی از آنزیم-های آنتی‌اکسیدانت هیبرید ذرت (Zea mays L.)

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 147-159
مجید عبدلی

12.

تأثیر تیمارهای بذری بر تغییرات محصولات آمادوری- میلارد و بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) بعد از 8 ماه انبارداری

دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 189-201
لیلا یاری؛ محمد صدقی؛ آیدین حمیدی؛ رئوف سیدشریفی

13.

تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی، کربوهیدرات محلول و پرولین گیاه Atriplex halimus

دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 245-255
آزاده دیلم؛ حامد روحانی؛ حسین صبوری؛ ابراهیم غلامعلی پورعلمداری

14.

تأثیر جنس کیسه، شرایط و طول دوره انبارداری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر در آزمایشگاه و ظهور مزرعه‌ای گیاهچه سویا

دوره 1، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 67-82
حسین صادقی؛ سامان شیدایی؛ حسن غلامی؛ لیلا یاری

15.

تأثیر رطوبت زمان برداشت و دمای انبار بر بنیه بذر ارقام مختلف جو (Hordeum vulgare L.)

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 333-345
لیلا یاری؛ شهلا هاشمی؛ عاطفه خندان

16.

تأثیر رنگ پوسته بر جوانه‌زنی بذر گیاه خردل (Brassica compestris Var. Parkland) تحت تنش‌ شوری و خشکی

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 93-103
حمید شریفی؛ مرتضی گلدانی؛ محمد غیاث آبادی؛ زینب شریفی

17.

تأثیر سولفات‌مس بر شاخص‌های جوانه‌زنی و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک چهار رقم گندم (.Triticum aestivum L)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 107-119
علیرضا یدوی؛ عیسی مقصودی؛ جمیله جانزاده ده شیخ

18.

تعیین غلظت و مدت زمان مطلوب پرایمینگ بذر استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) با عنصر سلنیوم

دوره 4، شماره 3، آذر 1396، صفحه 39-51
مهدی عقیقی شاهوردی؛ حشمت امیدی

19.

شکستن خواب و بهبود جوانه‌زنی بذر چهار گونه گیاه دارویی از تیره چتریان تحت تأثیر تیمارهای اسید جیبرلیک و سرمادهی

دوره 4، شماره 3، آذر 1396، صفحه 27-38
حمید شریفی؛ الماس نعمتی؛ محمد گردکانه

20.

مقاله مروری- تأثیر نوتروپرایمینگ بر درصد جوانه‌زنی بذر و استقرار گیاهچه گیاهان زراعی

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 117-131
سید محمدرضا احتشامی؛ هادی کیانی نژاد

21.

همبستگی شاخص‏های قابلیت جوانه‌زنی بذر و بنیه گیاهچه لاین‌های اینبرد والدینی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 با ظهور گیاهچه در مزرعه

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 191-203
فاطمه دوروشی؛ آیدین حمیدی؛ شهرام شعاعیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب