اکبری, مریم, برادران فیروزآبادی, مهدی, عامریان, محمدرضا, فرخی, ناصر. (1399). تاثیر اسید سینامیک بر جوانه زنی، بنیه بذر و برخی ویژگی های فیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) توده محلی بسطام حاصل از بذرهای فرسوده و غیرفرسوده. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7(2), 161-177. doi: 10.22124/jms.2020.4555
مریم اکبری; مهدی برادران فیروزآبادی; محمدرضا عامریان; ناصر فرخی. "تاثیر اسید سینامیک بر جوانه زنی، بنیه بذر و برخی ویژگی های فیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) توده محلی بسطام حاصل از بذرهای فرسوده و غیرفرسوده". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7, 2, 1399, 161-177. doi: 10.22124/jms.2020.4555
اکبری, مریم, برادران فیروزآبادی, مهدی, عامریان, محمدرضا, فرخی, ناصر. (1399). 'تاثیر اسید سینامیک بر جوانه زنی، بنیه بذر و برخی ویژگی های فیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) توده محلی بسطام حاصل از بذرهای فرسوده و غیرفرسوده', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7(2), pp. 161-177. doi: 10.22124/jms.2020.4555
اکبری, مریم, برادران فیروزآبادی, مهدی, عامریان, محمدرضا, فرخی, ناصر. تاثیر اسید سینامیک بر جوانه زنی، بنیه بذر و برخی ویژگی های فیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) توده محلی بسطام حاصل از بذرهای فرسوده و غیرفرسوده. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1399; 7(2): 161-177. doi: 10.22124/jms.2020.4555


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب