1.

صفحات آغازین


2.

تأثیر روکش بذر با مکمل‏های حاوی عناصر غذایی و محرک‏های رشد بر استقرار بوته و مراحل اولیه رشد چغندرقند

صفحه 129-145
سلیم فرزانه؛ رئوف سید شریفی؛ شهرام خدادادی

3.

تأثیر پیری بذر و هیدروپرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت برخی از آنزیم-های آنتی‌اکسیدانت هیبرید ذرت (Zea mays L.)

صفحه 147-159
مجید عبدلی

4.

تاثیر اسید سینامیک بر جوانه زنی، بنیه بذر و برخی ویژگی های فیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) توده محلی بسطام حاصل از بذرهای فرسوده و غیرفرسوده

صفحه 161-177
مریم اکبری؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ محمدرضا عامریان؛ ناصر فرخی

5.

بررسی تأثیر هیدروپرایمینگ و امواج فراصوت بر جوانه‌زنی و نشت مواد از بذر درمنه کوهی (Artemisia aucheri L.)

صفحه 179-190
حمیدرضا عیسوند؛ الهام لطیفی‌نیا

6.

همبستگی شاخص‏های قابلیت جوانه‌زنی بذر و بنیه گیاهچه لاین‌های اینبرد والدینی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 با ظهور گیاهچه در مزرعه

صفحه 191-203
فاطمه دوروشی؛ آیدین حمیدی؛ شهرام شعاعی

7.

اثر پیش‌تیمار مدت آبنوشی و امواج فراصوتی بر جوانه‌زنی و خصوصیات بیوشیمیایی بذر سرخارگل (Echinacea purpurea L.)

صفحه 205-215
فاطمه رسولی؛ منوچهر قلی پور؛ حمید‌رضا اصغری؛ محبوبه حجتی

8.

تاثیر تیمارهای مختلف بر جوانه‌زنی بذور و بررسی استقرار گیاهچه در جمعیت‌های کتان سفید (Linum album Ky. Ex Boiss.)

صفحه 217-228
رضا کیانی؛ وحیده ناظری؛ کرامت ا... رضائی؛ رمضان کلوندی

9.

تاثیر پرایمینگ بذر بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی، فعالیت آنزیمی و برخی خصوصیات بیوشیمیایی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima L.)و کاپاریس اسپینوسا (Capparis spinosa)

صفحه 229-240
لمیا وجودی مهربانی؛ رعنا ولیزاده کامران

10.

بررسی تاثیر اسید سالسیلیک بر جوانه‌زنی و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش شوری

صفحه 241-252
بتول زارعی؛ آرش فاضلی؛ زهرا تقی‌پور

11.

بررسی اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان در شرایط تنش کم‌آبی

صفحه 253-264
شیلان داودی؛ بهرام میر شکاری؛ تورج میرمحمودی؛ سامان یزدان ستا؛ فرهاد فرح‌وش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب