وجودی مهربانی, لمیا, ولیزاده کامران, رعنا. (1399). تاثیر پرایمینگ بذر بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی، فعالیت آنزیمی و برخی خصوصیات بیوشیمیایی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima L.)و کاپاریس اسپینوسا (Capparis spinosa). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7(2), 229-240. doi: 10.22124/jms.2020.4574
لمیا وجودی مهربانی; رعنا ولیزاده کامران. "تاثیر پرایمینگ بذر بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی، فعالیت آنزیمی و برخی خصوصیات بیوشیمیایی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima L.)و کاپاریس اسپینوسا (Capparis spinosa)". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7, 2, 1399, 229-240. doi: 10.22124/jms.2020.4574
وجودی مهربانی, لمیا, ولیزاده کامران, رعنا. (1399). 'تاثیر پرایمینگ بذر بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی، فعالیت آنزیمی و برخی خصوصیات بیوشیمیایی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima L.)و کاپاریس اسپینوسا (Capparis spinosa)', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7(2), pp. 229-240. doi: 10.22124/jms.2020.4574
وجودی مهربانی, لمیا, ولیزاده کامران, رعنا. تاثیر پرایمینگ بذر بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی، فعالیت آنزیمی و برخی خصوصیات بیوشیمیایی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima L.)و کاپاریس اسپینوسا (Capparis spinosa). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1399; 7(2): 229-240. doi: 10.22124/jms.2020.4574


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب