1.

اثر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه چای ترش توده بومی سیستان تحت تنش خشکی

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 1-11
الهه احمدپور دهکردی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ پریسا خسروی لمجیری

2.

اثر پیش‌تیمار مدت آبنوشی و امواج فراصوتی بر جوانه‌زنی و خصوصیات بیوشیمیایی بذر سرخارگل (Echinacea purpurea L.)

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 205-215
فاطمه رسولی؛ منوچهر قلی پور؛ حمید‌رضا اصغری؛ محبوبه حجتی

3.

اثر تنش مس، نیکل و کبالت بر خصوصیات جوانه‌زنی غده اویارسلام ارغوانی در شرایط آزمایشگاه

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 37-48
شهین جهان نجاتی؛ مهرانگیز جوکار؛ جواد طایی سمیرمی

4.

ارزیابی شاخص‌های کیفی جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه مرزنجوش (Origanum vulgare L.) تحت شرایط کشت ارگانیک و شیمیایی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 265-277
شیرین نیکو؛ بهرام میرشکاری؛ محمود پوریوسف میاندوآب؛ ورهرام رشیدی؛ عبدالله حسن زاده قورت‌تپه

5.

بررسی اثر اسید هیومیک بر جوانه‌زنی، رشد گیاهچه و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk)

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 35-46
مهدیه ابراهیمی؛ الهام میری کرباسک

6.

بررسی اثر عصاره ورمی‌کمپوست و تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی نخود (Cicer arietinum L.cv. Pirouz)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 75-86
سعید رضا حسین‌زاده؛ حمزه امیری؛ احمد اسماعیلی

7.

بررسی امکان بهبود خصوصیات جوانه‌زنی و خلوص فیزیکی بذر کلزا از طریق فرآوری مناسب

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 55-69
حسین صادقی؛ سامان شیدائی؛ اعظم دشتی

8.

بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی و صفات مورفوفیزیولوژیک نشاءهای برنج رقم هاشمی(Oryza sativa L.cv. Hashemi) تحت رژیم‌های‌مختلف‌رطوبتی

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 433-445
علی گنجعلی؛ سید موسی موسوی کوهی؛ عبدالله بیک خورمیزی؛ سید وجیه الله حسینی

9.

بررسی تأثیر هیدروپرایمینگ و امواج فراصوت بر جوانه‌زنی و نشت مواد از بذر درمنه کوهی (Artemisia aucheri L.)

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 179-190
حمیدرضا عیسوند؛ الهام لطیفی‌نیا

10.

بررسی کارایی سه روش پیش‌تیمار بذر درتحمل به تنش شوری و خشکی گلرنگ (Cartthamus tinctorius L.) در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 27-39
لیلا جهانبان؛ امید لطفی فر؛ سمانه متقی

11.

تأثیر بازدارنده‌گی عصاره‌های آبی-الکلی آقطی و گردو بر شاخص‌های جوانه‌زنی، مورفولوژیک و بیوشیمیایی خرفه

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 477-489
مجتبی صلاحی؛ بهرام عابدی؛ ملیحه مرشدلو؛ مریم آهنگرانی؛ شعیب جباری قلعه خاکی؛ زینب اصغری دشتابی؛ احسان اسماعیلی

12.

تأثیر بازدارنده‌گی عصاره‌های آبی-الکلی آقطی و گردو بر شاخص‌های جوانه‌زنی، مورفولوژیک و بیوشیمیایی خرفه

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 384-371
مجتبی صلاحی؛ بهرام عابدی؛ ملیحه مرشدلو؛ مریم آهنگرانی؛ شعیب جباری قلعه خاکی؛ زینب اصغری دشتابی؛ احسان اسماعیلی

13.

تاثیر پرایمینگ و تنش اسمزی بر جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های هیدرولیتیک و چرخه‌ی گلی اکسیلات در بذر ذرت (Zea mays L.) هیبرید سینگل کراس 704

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 67-78
سیده رقیه خاتمی؛ محمد صدقی؛ رئوف سیدشریفی

14.

تأثیر پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد بر شاخص های جوانه زنی بذر کتان روغنی (Linum usitatisimum L) تحت تنش شوری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 9-24
مهدی عقیقی شاهوردی؛ حجت عطایی سماق؛ بهنام ممیوند؛ شریفه حبیب پور؛ میلاد همتی

15.

تأثیر تنش شوری و خشکی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه Salsola crassa در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 15-25
علی طویلی؛ نسیبه قنبری؛ حبیب یزدان شناس

16.

تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر، رشد و محتوای پرولین گیاهچه مینا چمنی (Bellis perennis L. “Bellissima Mixture”)

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 83-93
حسن بیات؛ محمد حسین امینی فرد

17.

تاثیر تنش‌های خشکی و شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و فیزیولوژیک گیاهچه گوجی‌بری (Lycium barbarum)

دوره 9، شماره 3، آذر 1401، صفحه 73-83
سجاد نامداری؛ روح الله مرادی؛ مهدی نقی زاده؛ امین پسندی پور

18.

تأثیر رنگ پوسته بر جوانه‌زنی بذر گیاه خردل (Brassica compestris Var. Parkland) تحت تنش‌ شوری و خشکی

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 93-103
حمید شریفی؛ مرتضی گلدانی؛ محمد غیاث آبادی؛ زینب شریفی

19.

تأثیر سولفات‌مس بر شاخص‌های جوانه‌زنی و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک چهار رقم گندم (.Triticum aestivum L)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 107-119
علیرضا یدوی؛ عیسی مقصودی؛ جمیله جانزاده ده شیخ

20.

تأثیر محلول مویان بر شاخص‌های جوانه‌زنی کتان روغنی و کاسنی تحت تنش شوری

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-13
حسن حبیبی؛ حجت عطایی سماق

21.

تعیین دمای کاردینال جوانه‌زنی بذر ماشک سردسیری و گرمسیری

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 37-43
نبی خلیلی اقدم؛ جلال جلیلیان

22.

شکستن خواب و بهبود جوانه‌زنی بذر چهار گونه گیاه دارویی از تیره چتریان تحت تأثیر تیمارهای اسید جیبرلیک و سرمادهی

دوره 4، شماره 3، آذر 1396، صفحه 27-38
حمید شریفی؛ الماس نعمتی؛ محمد گردکانه

23.

مدل سازی واکنش سرعت جوانه زنی ژنوتیپ های مختلف برنج نسبت به دما

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 123-135
حسین صبوری؛ عاطفه صبوری؛ احمدرضا دادرس

24.

مقایسه تاثیر پرایمینگ و پیش‌سرما‌دهی بر بهبود جوانه‌زنی بذر، بنیه و ظهور گیاه‌چه برخی جمعیت‌های گونه Tripleurospermum sevanense

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 287-297
محمد علی علی‌زاده؛ سیده صدیقه سجادی جاغرق؛ رئوف سید شریفی؛ محسن کلاگریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب