گنجعلی, علی, موسوی کوهی, سید موسی, بیک خورمیزی, عبدالله, حسینی, سید وجیه الله. (1399). بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی و صفات مورفوفیزیولوژیک نشاءهای برنج رقم هاشمی(Oryza sativa L.cv. Hashemi) تحت رژیم‌های‌مختلف‌رطوبتی. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7(4), 433-445. doi: 10.22124/jms.2020.4641
علی گنجعلی; سید موسی موسوی کوهی; عبدالله بیک خورمیزی; سید وجیه الله حسینی. "بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی و صفات مورفوفیزیولوژیک نشاءهای برنج رقم هاشمی(Oryza sativa L.cv. Hashemi) تحت رژیم‌های‌مختلف‌رطوبتی". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7, 4, 1399, 433-445. doi: 10.22124/jms.2020.4641
گنجعلی, علی, موسوی کوهی, سید موسی, بیک خورمیزی, عبدالله, حسینی, سید وجیه الله. (1399). 'بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی و صفات مورفوفیزیولوژیک نشاءهای برنج رقم هاشمی(Oryza sativa L.cv. Hashemi) تحت رژیم‌های‌مختلف‌رطوبتی', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7(4), pp. 433-445. doi: 10.22124/jms.2020.4641
گنجعلی, علی, موسوی کوهی, سید موسی, بیک خورمیزی, عبدالله, حسینی, سید وجیه الله. بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی و صفات مورفوفیزیولوژیک نشاءهای برنج رقم هاشمی(Oryza sativa L.cv. Hashemi) تحت رژیم‌های‌مختلف‌رطوبتی. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1399; 7(4): 433-445. doi: 10.22124/jms.2020.4641


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب