1.

صداهای خاموش در کشمکش‏‎های گفتمانی سده هفتم از دید سعدی در گلستان

صفحه 5-29
سعیده قاسمی؛ نعمت الله ایران زاده؛ محمدحسن حسن زاده نیری

2.

پیرامتن عنوان در نظم و نثر فارسی از قرن پنجم تا نهم هجری

صفحه 31-54
عبدالله آلبوغبیش؛ فاطمه گل بابائی

3.

کارناوال‌گرایی در دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد

صفحه 55-80
فاطمه جمشیدی شال؛ محمد پارسانسب

4.

محاسبه تضمن‌های کلامی در غزلی از حافظ با بهره‌گیری از نظریه استنباطی گرایس

صفحه 81-106
مریم رشیدی

5.

آرایه‌های پیرنگ‌ساز»‌ در داستان‌های کودک: با رویکرد نشانه‌شناسی

صفحه 107-134
امیر حسین زنجانبر

6.

بازنمایی نقش‎های جنسیتی در کتاب‎های تاریخ دانشگاهی ایران دوره میانه بر مبنای رویکرد تحلیل گفتمان وندایک

صفحه 135-158
مریم طاهرزاده؛ زهرا ابوالحسنی چیمه؛ زهیر صیامیان گرجی

7.

تراداستان و سفرِ تراداستانی: گونه ها و کاربست ها

صفحه 159-190
علیرضا فرحبخش

8.

درآمدی به نظریه نثر

صفحه 191-210
علیرضا فولادی

9.

بررسی پیشنهاد «ادبیات کاربردی» پی‌یر بَیار و ایده«استلزام» شوشانا فلمن از منظر ژک لکان

صفحه 211-234
ناتاشا محرم زاده؛ مسعود علیا

10.

نشانه ـ معناشناسی روایتی شطح‌گونه از کتاب معارف بهاءولد

صفحه 235-258
صدیقه نصری؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ اسحاق طغیانی اسفرجانی

11.

نقد شیوه خطی در تاریخ‌نگاری ادبی

صفحه 259-274
حسین هاجری

12.

بازنمایی عنصر شخصیت‌ در رمان چشمهایش و دل کور با کاربست نظریه «خود» در رویکرد جامعه‌شناختی«کنش متقابل نمادین»

صفحه 275-295
مرتضی هادیان؛ منصوره ثابت زاده؛ حسین ابوالحسن تنهایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب