1.

اسطورة نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین گرز گاوسر

دوره 6، شماره 21، پاییز 1391، صفحه 89-110
فرزاد قائمی

2.

آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه

دوره 2، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 133-161
زی با؛ سجّاد آیدِنلو

3.

بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم

دوره 7، شماره 26، زمستان 1392، صفحه 147-176
عباسعلی آهنگر؛ محمدامیر مشهدی؛ ستاره مجاهدی رضاییان

4.

بررسی تطبیقی و انتقادی گزارششاهنامه و متون مزدیسنی

دوره 8، شماره 27، بهار 1393، صفحه 89-114
حسین حیدری؛ محدثه قاسم پور

5.

بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال

دوره 8، شماره 28، تابستان 1393، صفحه 155-179
محمد طاهری؛ حمید آقاجانی؛ فریبا رضایی

6.

بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی

دوره 8، شماره 27، بهار 1393، صفحه 41-67
تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی

7.

پاگشایی قهرمان در حماسه‌های اسطوره‌ای

دوره 5، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 81-105
بهروز اتونی

8.

تحلیل نشانه‌شناختی داستان بهرام گور با زن پالیزبان («زن پالیزبان»ِ شاهنامه در خانه «خُره‌نما»یِ مرزبان‌نامه)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 147-163
خلیل کهریزی؛ غلامرضا سالمیان؛ سوسن جبری؛ وحید مبارک

9.

تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامة فردوسی براساس نقد اسطوره

دوره 3، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 57-82
فرزاد قائمی؛ محمد جعفر یاحقی؛ مهدخت پورخالقی

10.

شاهنامه و دیدگاه سه تن از شارحان

دوره 5، شماره 18، زمستان 1390، صفحه 171-192
محمدرضا نصر اصفهانی؛ فریبا فرخ نژاد

11.

غیبت آرش کمانگیر در شاهنامه

دوره 6، شماره 21، پاییز 1391، صفحه 141-169
سوسن جبری؛ خلیل کهریزی

12.

فرآید فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم

دوره 4، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 29-48
علی تسلیمی؛ سید مجتبی میرمیران

13.

کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 143-165
کاووس حسن لی؛ لیلا احمدیان

14.

نبرد قهرمان با اژدها در روایت‌های حماسی ایران

دوره 9، شماره 34، زمستان 1394، صفحه 99-128
رضا غفوریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.