کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 12

1

اثر متیل جاسمونات در مقاومت آنتی بیوزی گندم به شته روسی گندم

تحقیقات آفات گیاهی
دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 13-23
جعفر طعامی؛ لطفعلی دولتی؛ فرید شکاری

2

ارزیابی روابط بین صفات در ژنوتیپ‌های گندم زمستانه تحت شرایط تنش رطوبتی انتهای فصل

تحقیقات غلات
دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-11
اسماعیل محمودی؛ سلیمان محمدی؛ جلال صبا؛ حمزه حمزه؛ محمد رضایی

3

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های گندم نسبت به پوره‌های سن گندم (Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae در شرایط مزرعه در استان کردستان

تحقیقات آفات گیاهی
دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 29-40
محمد صالح صالحی؛ امین صادقی؛ هدیه بدخشان؛ مصطفی معروفپور

4

بررسی پارامترهای جدول زندگی شته سبز گندم Schizaphis graminum Rondani روی رقم روشن و دو لاین R1-3 و R2-23 گندم در شرایط آزمایشگاهی

تحقیقات آفات گیاهی
دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 49-60
مریم پهلوان یلی؛ محسن محمدی انایی

5

بررسی پراکنش پهنه ای و نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت از مراحل نابالغ سن گندم (Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae در مزارع گندم دیم با استفاده از کادر یک دهم مترمربع

تحقیقات آفات گیاهی
دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 31-48
عبدالامیر محیسنی

6

بررسی رقابت درون و برون گونه‌ای در اجتماع گندم (Triticum aesticium ) و یولاف وحشی (Avena fatua) با استفاده از مدل عکس عملکرد و شاخص های رقابتی

تحقیقات غلات
دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 137-147
فرشاد سرخی لـله لو؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ جلیل شفق کلوانق؛ مجتبی فاتح

7

پاسخ به تنش خشکی برخی ژنوتیپ‌های گندم پاییزه با استفاده از صفات زراعی و الگوی پروتئینی

تحقیقات غلات
دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 11-24
مصطفی ولیزاده؛ زینب محمودیان؛ حسین محمدزاده جلالی؛ عبدالعلی غفاری؛ مظفر روستایی

8

تجزیه الکتروفورزی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان تحت تنش خشکی در ژنوتیپ‌های گندم پاییزه در مرحله پنجه‌زنی

تحقیقات غلات
دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 185-197
رعنا نادری زرنقی؛ مصطفی ولیزاده؛ رضا فتوت

9

تغییرپذیری مکانی غلظت کادمیم در خاک و بذر گندم زارهای استان خوزستان

تحقیقات غلات
دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 227-237
علیرضا جعفرنژادی؛ مهدی همایی؛ غلامعباس صیاد؛ محمد بای‌بوردی

10

گروه ‏بندی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) بر اساس خصوصیات مورفو – فیزیولوژیک تحت شرایط تنش شوری

علوم و تحقیقات بذر ایران
دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 59-71
سارا شعبانی نژاد؛ زهرا خدارحم پور؛ مهدی سلطانی حویزه

11

مقایسه نظام‌های تناوب‌ زراعی مبتنی بر گندم در منطقه گنبدکاووس

تحقیقات غلات
دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 107-118
حسین علی فلاحی؛ حسین صبوری؛ عثمان محمد یاروف؛ مسعود اصفهانی

12

مقاومت غیر اختصاص- نژادی در تعدادی از لاین‌های امید بخش گندم نسبت به بیماری زنگ زرد

تحقیقات غلات
دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 197-209
صفرعلی صفوی؛ جاوید محمدزادهContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.