محیسنی, عبدالامیر. (1395). بررسی پراکنش پهنه ای و نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت از مراحل نابالغ سن گندم (Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae در مزارع گندم دیم با استفاده از کادر یک دهم مترمربع. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(4), 31-48.
عبدالامیر محیسنی. "بررسی پراکنش پهنه ای و نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت از مراحل نابالغ سن گندم (Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae در مزارع گندم دیم با استفاده از کادر یک دهم مترمربع". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6, 4, 1395, 31-48.
محیسنی, عبدالامیر. (1395). 'بررسی پراکنش پهنه ای و نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت از مراحل نابالغ سن گندم (Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae در مزارع گندم دیم با استفاده از کادر یک دهم مترمربع', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(4), pp. 31-48.
محیسنی, عبدالامیر. بررسی پراکنش پهنه ای و نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت از مراحل نابالغ سن گندم (Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae در مزارع گندم دیم با استفاده از کادر یک دهم مترمربع. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1395; 6(4): 31-48.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب