سرخی لـله لو, فرشاد, دباغ محمدی نسب, عادل, شفق کلوانق, جلیل, فاتح, مجتبی. (1391). بررسی رقابت درون و برون گونه‌ای در اجتماع گندم (Triticum aesticium ) و یولاف وحشی (Avena fatua) با استفاده از مدل عکس عملکرد و شاخص های رقابتی. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 2(2), 137-147.
فرشاد سرخی لـله لو; عادل دباغ محمدی نسب; جلیل شفق کلوانق; مجتبی فاتح. "بررسی رقابت درون و برون گونه‌ای در اجتماع گندم (Triticum aesticium ) و یولاف وحشی (Avena fatua) با استفاده از مدل عکس عملکرد و شاخص های رقابتی". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 2, 2, 1391, 137-147.
سرخی لـله لو, فرشاد, دباغ محمدی نسب, عادل, شفق کلوانق, جلیل, فاتح, مجتبی. (1391). 'بررسی رقابت درون و برون گونه‌ای در اجتماع گندم (Triticum aesticium ) و یولاف وحشی (Avena fatua) با استفاده از مدل عکس عملکرد و شاخص های رقابتی', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 2(2), pp. 137-147.
سرخی لـله لو, فرشاد, دباغ محمدی نسب, عادل, شفق کلوانق, جلیل, فاتح, مجتبی. بررسی رقابت درون و برون گونه‌ای در اجتماع گندم (Triticum aesticium ) و یولاف وحشی (Avena fatua) با استفاده از مدل عکس عملکرد و شاخص های رقابتی. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1391; 2(2): 137-147.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب