1.

کارایی نشانگرهای EST-SSR در تعیین تنوع و ساختار ژنتیکی توده های بومی جو

صفحه 83-93
نیر عبدالهی سیسی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ سید سیامک علوی کیا؛ بهزاد صادق زاده

2.

بررسی خواص ژلاتینی شدن ارقام برنج ایرانی با روش گرماسنجی افتراقی

صفحه 95-105
فاطمه حبیبی؛ آسیه یحیی زاده؛ مریم حسینی چالشتری؛ کبری تجددی طلب

3.

مکان‌یابی چندصفتی QTLها برای شاخص‌های تحمل به خشکی در برنج

صفحه 107-121
مهدی رحیمی؛ حمید دهقانی؛ بابک ربیعی؛ علیرضا ترنگ

4.

مدل سازی واکنش سرعت جوانه زنی ژنوتیپ های مختلف برنج نسبت به دما

صفحه 123-135
حسین صبوری؛ عاطفه صبوری؛ احمدرضا دادرس

5.

بررسی رقابت درون و برون گونه‌ای در اجتماع گندم (Triticum aesticium ) و یولاف وحشی (Avena fatua) با استفاده از مدل عکس عملکرد و شاخص های رقابتی

صفحه 137-147
فرشاد سرخی لـله لو؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ جلیل شفق کلوانق؛ مجتبی فاتح

6.

اثر مصرف کود نیتروژن، ارتفاع برش محصول اصلی برنج و زمان کاشت شبدر برسیم بر عملکرد و کیفیت دانه راتون و شبدر در کشت توأم

صفحه 149-163
الیاس رحیمی پطرودی؛ محمد رحمانی؛ حمیدرضا مبصر؛ حمید مدنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب