1.

گروه فعلی زبان گیلکی براساس فرضیۀ فاعل در درون گروه فعلی

صفحه 7-23
الهه جهان پناه؛ منصور شعبانی

2.

نظام حالت دهی و مطابقۀ الگوی کُناییِ زبان آرانی در چارچوب برنامۀ کمینه گرا

صفحه 25-43
اسماء کریمی مقدم ارانی؛ فریده حق بین

3.

رکن‌های پنج‌هجایی در عروض عربی و فارسی و کارکرد آنها در عروض فارسی

صفحه 45-65
علی اصغر قهرمانی مقبل

4.

بررسی واجی فرآیندهای تجویدی در قرآن کریم در چارچوب واجشناسی آزمایشگاهی

صفحه 67-93
وحید صادقی؛ مریم بیدی

5.

تفاوت های زبانی گونۀ نوشتار ادبی با گونۀ نوشتار معیار برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

صفحه 95-120
فرناز فتوحی اصفهانی؛ احمد خاتمی؛ مهین ناز میردهقان

6.

مقایسه کلیشه‌های جنسیتی در داستان‌های کودکان گروه سنی «الف» و «ب» از منظر زبان‌شناسی فرهنگی

صفحه 121-146
ساجده آنت؛ محمد امین صراحی

7.

نقش دلالت زمانی در تبیین کاربردهای حال التزامی در زبان فارسی معاصر

صفحه 147-167
مونا ولی پور؛ شفیع نعیمایی عالی

8.

وام واژه های روسی در گویش گیلکی

صفحه 169-187
سیده مهنا سیدآقایی رضایی

9.

تصحیح انتقادی و ترجمۀ چهار غزل اوحدی مراغه‌ای به گویش اصفهانیِ قرن هفتم و هشتم هجری

صفحه 189-211
علی خانی حبیب آبادی؛ سیدمهدی نوریان؛ محمود براتی خوانساری

10.

گویش‌سنجی رایانشیِ تنوعاتِ آوایی گویش تالشی در استان گیلان

صفحه 213-234
بهروز قسمت پور؛ علی رضاقلی فامیان؛ سیف الله ملایی پاشایی

11.

گزینش واژگانی، رهیافتی به تحلیل شخصیّت قیصر امین پور

صفحه 235-260
سیده فاطمه نیک گهر؛ علی اکبر باقری خلیلی

12.

بررسی تاریخی بن ماضی افعال در زبان بلوچیِ امروز (گویش های بلوچیِ غربی)

صفحه 261-273
شیماء جعفری دهقی؛ سعید دامنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب