1.

صفحات آغازین


2.

اثر عصاره برگ درخت اکالیپتوس، دود تیپ ویرجینیا، بارلی و باسما توتون بر کنه واروا زنبور عسل

صفحه 1-10
مهدی کامیاب؛ محمد روستائی علی مهر؛ سید حسین حسینی مقدم؛ احد صحراگرد

3.

اثر افزودن پودر برگ درخت اکالیپتوس و گل ختمی به جیره بر شاخص های عملکرد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون در جوجه‌های گوشتی

صفحه 11-21
یاسر نمامیان؛ مهران ترکی؛ حامد محمدی

4.

همبستگی تنش با پاسخ‌های فاز حاد و ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی

صفحه 23-31
آرش جانمحمدی؛ نریمان شیخی؛ هادی حق بین نظرپاک؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی

5.

اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا و آنزیم پروتئاز بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و قابلیت هضم مواد مغذی در مرغ های تخم گذار

صفحه 33-45
سمیرا نادری سهامی ضمیر؛ سارا میرزایی گودرزی؛ علی اصغر ساکی؛ پویا زمانی

6.

تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیه در مقایسه با موننسین بر تنش اکسیداتیو بره‌های پرواری در شرایط تنش گرمایی

صفحه 47-56
افسانه نوائی؛ سید مجتبی موسوی؛ مهرداد تقی زاده

7.

تاثیر تغذیه پودر هسته خرمای عمل‌آوری شده با پراکسید هیدروژن قلیایی بر قابلیت هضم و عملکرد بره‌های پرواری

صفحه 57-69
حسن خنیفر؛ مرتضی چاجی

8.

اثر افزودن نمک های کلسیمی روغن پالم و روغن ماهی به جیره بر عملکرد، ویژگی های لاشه و کیفیت گوشت بره های نر مغانی

صفحه 71-80
وحید واحدی؛ نعمت هدایت ایوریق؛ حامد خلیل وندی بهروزیار

9.

اثر افزودن رازیانه و سیاهدانه در جیره قبل و بعد از زایش بر فراسنجه های خونی و آنتی اکسیدانی میش و بره های سنجابی

صفحه 81-94
سمیه میرزائی چشمه‌گچی؛ محمد مهدی معینی؛ حسن خمیس آبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب