1.

عملکرد پروار، مصرف خوراک، قابلیت هضم جیره، تخمیر شکمبه و فراسنجه‌های خونی در بره‌های آمیخته رومانف×لری بختیاری و لری بختیاری

صفحه 1-12
عزیز رضائی صالح بابری؛ مرتضی چاجی؛ طاهره محمدآبادی؛ محمد بوجارپور

2.

اثر استفاده از افزودنی باکتریایی، اسید آلی و اوره بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری، فراسنجه های تولید گاز و گوارش پذیری علوفه سیلو شده تریتیکاله در شرایط برون تنی

صفحه 13-27
فاطمه مکاری؛ جواد بیات کوهسار؛ فرزاد قنبری؛ حسین فلاحی

3.

اثر وراثت پذیری صفت و اندازه هسته بر اریبی برآورد پیشرفت ژنتیکی ناشی از نادیده گرفتن اثر انتخاب در طرح های اصلاح نژاد هسته باز

صفحه 29-37
فاطمه شاهوردی؛ عبدالاحد شادپرور؛ محمود وطن خواه

4.

اثر تغذیه دانه شاهدانه (Cannabis sativa L.) اکسترود شده بر عملکرد، اجزای لاشه، پاسخ ایمنی همورال و الگوی لیپیدی پلاسما در جوجه‌های گوشتی

صفحه 39-49
مهدی بارانی؛ نظر افضلی؛ سید جواد حسینی واشان

5.

اثر عصاره آویشن شیرازی و چربی جیره ای بر کیفیت گوشت، اسیدیته روده و وضعیت اکسیداسیونی سرم خون جوجه های گوشتی

صفحه 51-61
مریم نوبخت؛ حسن درمانی کوهی؛ مازیار محیطی اصلی

6.

اثر جیره نویسی بر اساس نسبت‏های مختلف اسیدهای آمینه ایده‏آل بر سیستم ایمنی، فراسنجه های خونی و اجزای لاشه جوجه‏ های گوشتی در دوره پایانی

صفحه 63-73
احسان صالحی فر؛ محمود شیوازاد؛ فرهاد فرودی؛ محمد چمنی؛ رضا بهاری کاشانی

7.

اثر بتائین بر عملکرد و ریخت‌شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی

صفحه 75-85
زاهد عزیز مسگری؛ محسن دانشیار؛ علی میرزا آقازاده؛ غلامرضا نجفی؛ فرهاد فرهنگ پژوه

8.

اثر نوع والد و جنس کرم ابریشم بر بیان ژن HSP70 در پاسخ به تنش شدید حرارتی

صفحه 87-97
نجمه فاضلی مقدم؛ سید حسین حسینی مقدم؛ محمد مهدی سوهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب