1.

آیا هر جملۀ مثبت فارسی یک نظیر منفی دارد؟

دوره 7، شماره 25، مهر 1392، صفحه 161-177
بلقیس روشن؛ شهلا باقری

2.

«استعلا» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافة فارسی

دوره 4، شماره 13، مهر 1389، صفحه 157-194
سمیه کاظمی نجف آبادی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول

3.

اعتبارِ تاریخیِ زبان فارسی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 7-23
موسی محمودزهی

4.

افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی

دوره 4، شماره 14، دی 1389، صفحه 93-110
مهرداد نغزگوی کهن

5.

بررسی مبتداسازی ضمیرگذار ساخت ملکی و مفعول متممی زبان فارسی برپایۀ دستور گفتمانی‌نقشی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 131-160
محسن طاهری؛ علی علیزاده؛ حامد مولایی کوهبنانی

6.

تحول کلمات فارسی در دوره اسلامی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 9-15
علی اشرف صادقی

7.

تعارف و روابط اجتماعی ایرانیان: مطالعۀ موردی تعارف در آموزش زبان فارسی به‌عنوان زبان دوم

دوره 3، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 93-112
فاطمه جعفری؛ ابوالقاسم غیاثی زارچ

8.

تفاوت‏ ها و شباهت‏ های برخی عبارت ‏ها و اصطلاحات پرکاربرد در زبان ‏های فارسی و روسی در پرتو تفاوت ‏های فرهنگی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 217-236
مجید استیری؛ خلیدا صیامی ایدلاک؛ سوینج مهدیخانلی

9.

چارچوب‌های ارجاع زمانی در زبان فارسی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 243-263
سهند الهامی خراسانی

10.

زمان دستوریِ جهان‌های ممکن ساخت شرطی در زبان فارسی معاصر

دوره 3، شماره 2، مهر 1397، صفحه 55-71
سیده عاطفه بقایی؛ مهرداد نغزگوی کهن

11.

فارسی‌ستیزی در یک سدۀ اخیر در افغانستان

دوره 7، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 7-33
محرم رضایتی کیشه خاله؛ بسم الله برهانی

12.

فعل مجهول در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

دوره 5، شماره 16، تیر 1390، صفحه 9-34
محرم رضایتی کیشه‌خاله؛ مجید جلاله وند آلکامی

13.

گونه‌ای از بیان سوگند با ساختِ نحوی شرط

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 125-143
فرهاد محمدی

14.

نفی در زبان فارسی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 223-247
آزاده میرزائی

15.

نگاهی انتقادی به طبقه‌بندی سبکهای نثر فارسی

دوره 2، شماره 3، مهر 1386، صفحه 127-142
سهیلا فرهنگی

16.

نمود تکرار در زبان فارسی؛ نگاهی نو برپایۀ سازوکار دوگان‌سازی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 75-91
مرتضی دستلان

17.

واژه‌‌های فریبکار در فارسی کرمانشاهی

دوره 7، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 109-135
غلامرضا سالمیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب