1.

اثر قارچ بیمارگر (Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales بر رفتارکاوشگری زنبور پارازیتویید ( Aphidius matricariae (Hym.: Braconidae در شرایط نیمه طبیعی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 39-52
مریم راشکی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ حسین الهیاری؛ ژاک فن آلفن

2.

بررسی ترجیح مرحله طعمه و واکنش تابعی کفشدوزک Nephus arcuatus Kapur روی شپشک آرد آلود جنوب ).Nipaecoccus viridis (News

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 73-86
سارا ضرغامی؛ محمد سعید مصدق؛ فرحان کچیلی؛ حسین الهیاری؛ آرش راسخ

3.

بررسی مقاومت جمعیت‌های مختلف Trialeurodes vaporariorum (Hem.:Aleyrodidae) به ایمیداکلوپرید و تاثیر آن بر مقاومت Encarsia formosa (Hym.: Aphelinidae)

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 29-44
ضرغام بی‌غم؛ حسین اللهیاری؛ خلیل طالبی جهرمی؛ وحید حسینی نوه

4.

پارامترهای رشد جمعیت و جدول زندگی بید گوجه‌فرنگی (Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae روی دو رقم گوجه فرنگی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 51-61
روشنک قربانی؛ علی اصغر سراج؛ حسین الهیاری؛ شهرام فرخی

5.

پاسخ بویایی زنبور پارازیتوئید (Encarsia formosa (Hym.: Aphelinidae به رایحه های حاصل از سفیدبالک گلخانه، (Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae تیمار شده با قارچ Lecanicillium longisporum روی برگ گیاه خیار

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-12
محمود فاضلی دینان؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسین اللهیاری؛ عزیز خرازی پاکدل؛ هلن محمدی

6.

تاثیر قارچ (Lecanicillium longisporum (Hypocreales: Clavicipitaceae روی پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید (Aphelinidae :Hymenoptera) Encarsia formosa

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-11
محمود فاضلی دینان؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسین الهیاری؛ عزیز خرازی پاکدل؛ حسین گلدانساز

7.

ترجیح غذایی کفشدوزک (Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae روی دو گونه شته Lipaphis erysimi و Brevicoryne brassicae

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 11-19
طاهره علایی ورکی؛ حسین الهیاری

8.

سمیت گوارشی فیپرونیل، ایمیداکلوپرید و بوراکس روی مورچه Tapinoma karavaievi (Hym.: Formicidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 91-102
,وحیده مجیدی فر؛ حسین اللهیاری؛ وحید حسینی نوه؛ خلیل طالبی

9.

واکنش تابعی کنه های شکارگر Typhlodromus bagdasarjaniو (Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae با تغذیه از کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae روی رز

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 55-65
منا سادات مقدسی؛ علیرضا صبوری؛ حسین الهیاری؛ آزاده زاهدی گلپایگانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب