مقدسی, منا سادات, صبوری, علیرضا, الهیاری, حسین, زاهدی گلپایگانی, آزاده. (1391). واکنش تابعی کنه های شکارگر Typhlodromus bagdasarjaniو (Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae با تغذیه از کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae روی رز. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 2(4), 55-65.
منا سادات مقدسی; علیرضا صبوری; حسین الهیاری; آزاده زاهدی گلپایگانی. "واکنش تابعی کنه های شکارگر Typhlodromus bagdasarjaniو (Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae با تغذیه از کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae روی رز". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 2, 4, 1391, 55-65.
مقدسی, منا سادات, صبوری, علیرضا, الهیاری, حسین, زاهدی گلپایگانی, آزاده. (1391). 'واکنش تابعی کنه های شکارگر Typhlodromus bagdasarjaniو (Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae با تغذیه از کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae روی رز', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 2(4), pp. 55-65.
مقدسی, منا سادات, صبوری, علیرضا, الهیاری, حسین, زاهدی گلپایگانی, آزاده. واکنش تابعی کنه های شکارگر Typhlodromus bagdasarjaniو (Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae با تغذیه از کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae روی رز. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1391; 2(4): 55-65.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب