راشکی, مریم, خرازی پاکدل, عزیز, الهیاری, حسین, فن آلفن, ژاک. (1395). اثر قارچ بیمارگر (Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales بر رفتارکاوشگری زنبور پارازیتویید ( Aphidius matricariae (Hym.: Braconidae در شرایط نیمه طبیعی. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(2), 39-52.
مریم راشکی; عزیز خرازی پاکدل; حسین الهیاری; ژاک فن آلفن. "اثر قارچ بیمارگر (Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales بر رفتارکاوشگری زنبور پارازیتویید ( Aphidius matricariae (Hym.: Braconidae در شرایط نیمه طبیعی". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6, 2, 1395, 39-52.
راشکی, مریم, خرازی پاکدل, عزیز, الهیاری, حسین, فن آلفن, ژاک. (1395). 'اثر قارچ بیمارگر (Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales بر رفتارکاوشگری زنبور پارازیتویید ( Aphidius matricariae (Hym.: Braconidae در شرایط نیمه طبیعی', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(2), pp. 39-52.
راشکی, مریم, خرازی پاکدل, عزیز, الهیاری, حسین, فن آلفن, ژاک. اثر قارچ بیمارگر (Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales بر رفتارکاوشگری زنبور پارازیتویید ( Aphidius matricariae (Hym.: Braconidae در شرایط نیمه طبیعی. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1395; 6(2): 39-52.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب