ضرغامی, سارا, مصدق, محمد سعید, کچیلی, فرحان, الهیاری, حسین, راسخ, آرش. (1393). بررسی ترجیح مرحله طعمه و واکنش تابعی کفشدوزک Nephus arcuatus Kapur روی شپشک آرد آلود جنوب ).Nipaecoccus viridis (News. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4(3), 73-86.
سارا ضرغامی; محمد سعید مصدق; فرحان کچیلی; حسین الهیاری; آرش راسخ. "بررسی ترجیح مرحله طعمه و واکنش تابعی کفشدوزک Nephus arcuatus Kapur روی شپشک آرد آلود جنوب ).Nipaecoccus viridis (News". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4, 3, 1393, 73-86.
ضرغامی, سارا, مصدق, محمد سعید, کچیلی, فرحان, الهیاری, حسین, راسخ, آرش. (1393). 'بررسی ترجیح مرحله طعمه و واکنش تابعی کفشدوزک Nephus arcuatus Kapur روی شپشک آرد آلود جنوب ).Nipaecoccus viridis (News', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4(3), pp. 73-86.
ضرغامی, سارا, مصدق, محمد سعید, کچیلی, فرحان, الهیاری, حسین, راسخ, آرش. بررسی ترجیح مرحله طعمه و واکنش تابعی کفشدوزک Nephus arcuatus Kapur روی شپشک آرد آلود جنوب ).Nipaecoccus viridis (News. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1393; 4(3): 73-86.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب