فاضلی دینان, محمود, طلایی حسنلویی, رضا, اللهیاری, حسین, خرازی پاکدل, عزیز, محمدی, هلن. (1394). پاسخ بویایی زنبور پارازیتوئید (Encarsia formosa (Hym.: Aphelinidae به رایحه های حاصل از سفیدبالک گلخانه، (Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae تیمار شده با قارچ Lecanicillium longisporum روی برگ گیاه خیار. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5(1), 1-12.
محمود فاضلی دینان; رضا طلایی حسنلویی; حسین اللهیاری; عزیز خرازی پاکدل; هلن محمدی. "پاسخ بویایی زنبور پارازیتوئید (Encarsia formosa (Hym.: Aphelinidae به رایحه های حاصل از سفیدبالک گلخانه، (Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae تیمار شده با قارچ Lecanicillium longisporum روی برگ گیاه خیار". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5, 1, 1394, 1-12.
فاضلی دینان, محمود, طلایی حسنلویی, رضا, اللهیاری, حسین, خرازی پاکدل, عزیز, محمدی, هلن. (1394). 'پاسخ بویایی زنبور پارازیتوئید (Encarsia formosa (Hym.: Aphelinidae به رایحه های حاصل از سفیدبالک گلخانه، (Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae تیمار شده با قارچ Lecanicillium longisporum روی برگ گیاه خیار', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5(1), pp. 1-12.
فاضلی دینان, محمود, طلایی حسنلویی, رضا, اللهیاری, حسین, خرازی پاکدل, عزیز, محمدی, هلن. پاسخ بویایی زنبور پارازیتوئید (Encarsia formosa (Hym.: Aphelinidae به رایحه های حاصل از سفیدبالک گلخانه، (Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae تیمار شده با قارچ Lecanicillium longisporum روی برگ گیاه خیار. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1394; 5(1): 1-12.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب