فاضلی دینان, محمود, طلایی حسنلویی, رضا, الهیاری, حسین, خرازی پاکدل, عزیز, گلدانساز, حسین. (1391). تاثیر قارچ (Lecanicillium longisporum (Hypocreales: Clavicipitaceae روی پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید (Aphelinidae :Hymenoptera) Encarsia formosa. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 2(2), 1-11.
محمود فاضلی دینان; رضا طلایی حسنلویی; حسین الهیاری; عزیز خرازی پاکدل; حسین گلدانساز. "تاثیر قارچ (Lecanicillium longisporum (Hypocreales: Clavicipitaceae روی پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید (Aphelinidae :Hymenoptera) Encarsia formosa". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 2, 2, 1391, 1-11.
فاضلی دینان, محمود, طلایی حسنلویی, رضا, الهیاری, حسین, خرازی پاکدل, عزیز, گلدانساز, حسین. (1391). 'تاثیر قارچ (Lecanicillium longisporum (Hypocreales: Clavicipitaceae روی پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید (Aphelinidae :Hymenoptera) Encarsia formosa', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 2(2), pp. 1-11.
فاضلی دینان, محمود, طلایی حسنلویی, رضا, الهیاری, حسین, خرازی پاکدل, عزیز, گلدانساز, حسین. تاثیر قارچ (Lecanicillium longisporum (Hypocreales: Clavicipitaceae روی پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید (Aphelinidae :Hymenoptera) Encarsia formosa. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1391; 2(2): 1-11.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب