1.

چالشهای کیفر گذاری «سرقت‌ خرد» از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399

صفحه 7-31
حامد چگینی؛ سید سجاد کاظمی

2.

دادرسی فراقانونی: بررسی انتقادی مبانی استجازۀ قضایی در پرتو قانون اساسی

صفحه 33-62
اسماء حیدری زاد؛ حسین فخر

3.

پیش‌بینی جرم با استفاده از آزمون شخصیت‌شناسی مایرز- بریگز مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه 63-88
حمیدرضا دانش ناری؛ مجید صادق نژاد؛ مریم مروی

4.

چالش های اساسی حقوق پیشگیری از جرم در ایران

صفحه 89-115
اسمعیل رحیمی نژاد

5.

ارزیابی سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال فساد اقتصادی و چالش‌های فراروی آن

صفحه 117-142
احمدزکی زکا؛ حسین آقابابایی

6.

تفسیرهای قضایی از مفهوم «رضایت» در تجاوز جنسی؛ تحلیل محتوای پرونده‌های ایران و نیوزیلند*

صفحه 143-170
سعیده صفایی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ محمد فرجیها؛ لیلاسادات اسدی

7.

جبران خسارت بزه دیده مقصر در فرض انجام وظیفه توسط مأمورین

صفحه 171-195
افشین عبداللهی؛ آذر رضاقلی؛ نریمان نثری

8.

بازنگری در کیفرهای بدنی در پرتو بازخوانی قاعدة هم‌نشینی عقل و شرع

صفحه 197-219
محمدجعفر حبیب زاده؛ محمدحسن مالدار؛ زهرا شوکتی احمدآباد

9.

رویکرد نظام های دادرسی کیفری ایران،فرانسه و امریکا به اصل ترافعی در مرحله تحت نظر

صفحه 221-248
محمدمسعود ملازمیان؛ عباس شیخ الاسلامی؛ محمد آشوری؛ مجید شایگان فرد

10.

بررسی وضعیت خرده‌فرهنگ خشونت کشتیگران جوان و نوجوان با تکیه بر مفهوم جابجایی فرهنگی(مطالعه‌ی موردی شهرستان مشهد)

صفحه 249-277
سینا مهدوی دامغانی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید محمد جواد ساداتی

11.

واکنش نهادهای عدالت کیفری در قبال خشونت جنسی علیه همسر

صفحه 279-309
زهرا نعمتی؛ محمد فرجیها

12.

ریشه یابی چالش های فقهی و حقوق بشری ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392در باب مجازات های سالب حیات نوجوانان

صفحه 311-335
داود نوجوان؛ احمد یوسف زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب