1.

تاثیر تمرین HIIT و مصرف مکمل کورکومین بر مقدار پروتئین CK18 پلاسما و GSH بافت کبد موشهای صحرائی نر تحت مواجهه با آرسنیک

صفحه 1-17
نوشین صالحی اقدم؛ رقیه پوزش جدیدی؛ کریم آزالی علمداری؛ جبار بشیری؛ میرعلی رضا نورآذر

2.

اثر تمرین هوازی تداومی و تناوبی همراه با مصرف مکمل سیلیمارین بر میزان آنزیم‌های کبدی و تغییرات بافت کبد در موش‌های صحرایی مبتلا به کبد چرب غیر الکلی القاء شده با دگزامتازون

صفحه 19-35
فاطمه مختاری؛ الهه طالبی گرکانی؛ خدیجه نصیری؛ ابوالفضل اکبری

3.

اثر تمرینات ترکیبی (اینتروال هوازی و مقاومتی) با دو شدت مختلف بر FGF-21، آنزیمهای کبدی، مقاومت به انسولین و ترکیب بدن در زنان مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

صفحه 19-35
فهیمه مهربانی؛ فرهاد رحمانی نیا؛ جواد مهربانی؛ نسرین رضویان‌زاده

4.

اثر هشت هفته تمرین ایروبیک-یوگا بر سطح سرمی آیریزین، پروفایل لیپیدی و ترکیب‌بدنی زنان چاق

صفحه 59-73
آمنه پوررحیم قورقچی؛ نیر قیم اعلایی؛ سجاد انوشیروانی

5.

اثر مصرف عصاره گزنه و تمرینات هوازی بر بیان ژن VEGF و کاسپاز 3 در موش های مبتلا به سرطان ملانوما

صفحه 75-87
سیده فاطمه متولی؛ علیرضا براری؛ احمد عبدی؛ حسین عابد نطنزی

6.

مقایسه اثر تمرین مقاومتی و تحریک الکتریکی عضله (EMS) بر سطوح سرمی آیریزین و متابولیسم گلوکز در زنان میانسال غیرفعال دارای اضافه وزن

صفحه 89-103
سهیلا یاور مسرور؛ علیرضا علمیه؛ محمدرضا فدائی چافی

7.

تاثیر ترتیب هشت هفته تمرین ترکیبی مقاومتی و استقامتی بر سطوح استراحتی گرلین و انرژی مصرفی زنان دارای اضافه وزن

صفحه 105-121
زهره شانظری؛ محمد فرامرزی؛ زهرا همتی فارسانی؛ محمد سلیمانی فارسانی

8.

اثر تعاملی تمرین هوازی و مصرف بربرین کلراید بر بیان TGF-β وSmad4 بافت قلب موش‌های صحرایی دیابتی شده با STZ

صفحه 123-137
قاسم ترابی پلت کله؛ مصطفی کاظمی؛ ثریا سعیدی

9.

بررسی اثر ده هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره دانه گلرنگ بر بیان ژن PIK3R1 و عملکرد کلیه پس از مصرف دگزامتازون درموش‌های صحرایی نر

صفحه 139-159
حنانه خلیلی آتنی؛ رزیتا فتحی؛ خدیجه نصیری؛ ابوالفضل اکبری

10.

بررسی مصرف حاد مکمل پیش تمرین C4 همراه با فعالیت مقاومتی بر پاسخ هورمونی در مردان ورزشکار

صفحه 161-174
حافظ عیناوی؛ عبدالحمید حبیبی؛ روح اله رنجبر؛ محمد رمی

11.

تأثیر مکمل خرفه و تمرین تناوبی با شدت بالا بر کنترل گلیسمیک و دیس لیپیدمی در دانشجویان دختر چاق

صفحه 175-187
فهیمه کاظمی

12.

اثر یک دوره فعالیت ورزشی منظم مقاومتی بر پاسخ Galctin-3 نسبت به یک جلسه تمرین مقاومتی شدید

صفحه 189-198
حمیدرضا نیری خوب؛ مهرزاد مقدسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب