همتی فارسانی, زهرا, فرامرزی, محمد, شانظری, زهره, سلیمانی فارسانی, محمد. (1400). تاثیر ترتیب هشت هفته تمرین ترکیبی مقاومتی و استقامتی بر سطوح استراحتی گرلین و انرژی مصرفی زنان دارای اضافه وزن. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 11(1), 105-121. doi: 10.22124/jme.2022.16776.194
زهرا همتی فارسانی; محمد فرامرزی; زهره شانظری; محمد سلیمانی فارسانی. "تاثیر ترتیب هشت هفته تمرین ترکیبی مقاومتی و استقامتی بر سطوح استراحتی گرلین و انرژی مصرفی زنان دارای اضافه وزن". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 11, 1, 1400, 105-121. doi: 10.22124/jme.2022.16776.194
همتی فارسانی, زهرا, فرامرزی, محمد, شانظری, زهره, سلیمانی فارسانی, محمد. (1400). 'تاثیر ترتیب هشت هفته تمرین ترکیبی مقاومتی و استقامتی بر سطوح استراحتی گرلین و انرژی مصرفی زنان دارای اضافه وزن', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 11(1), pp. 105-121. doi: 10.22124/jme.2022.16776.194
همتی فارسانی, زهرا, فرامرزی, محمد, شانظری, زهره, سلیمانی فارسانی, محمد. تاثیر ترتیب هشت هفته تمرین ترکیبی مقاومتی و استقامتی بر سطوح استراحتی گرلین و انرژی مصرفی زنان دارای اضافه وزن. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1400; 11(1): 105-121. doi: 10.22124/jme.2022.16776.194


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب