1.

سنجش و ارزیابی پایداری نظام زراعی کشت برنج با استفاده از روش شاخص ترکیبی (مورد مطالعه: شهرستان لاهیجان)

صفحه 333-348
خیزران حسن‌پور؛ رضا اسفنجاری کناری؛ محمد کریم معتمد

2.

اثر تاریخ کاشت و کودهای نیتروژن و روی بر صفات فنولوژیک، عملکرد و کیفیت دانه گندم در شرایط اقلیمی اهواز

صفحه 349-366
حمداله اسکندری؛ سید نادر موسویان؛ کامیار کاظمی

3.

اثر روش کاشت و کود نیتروژن بر کارایی مصرف تابش، بیلان انرژی، ویژگی‌های خاک و عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.)

صفحه 367-382
محمدحسین ندیمی دفرازی؛ مسعود اصفهانی؛ غلامرضا محسن آبادی؛ علی اعلمی

4.

پایش بیماری‌های مهم گندم (مطالعه موردی: استان گلستان)

صفحه 383-397
محمد علی آقاجانی؛ مهسا صناعی؛ مهدی آقاجانی

5.

اثر بیماری سیاهک پنهان (سخت) بر صفات فنولوژیک، فیزیولوژیک و زارعی ارقام جو

صفحه 399-415
حسین نهتانی؛ محمود سلوکی؛ رضا اقنوم؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ بهنام بخشی

6.

اثر مصرف کودهای آلی، زیستی، معدنی و تنظیم‌کننده‌های رشد بر انتقال مجدد مواد و مولفه های پر شدن دانه جو (Hordeum vulgare L.) تحت شرایط کمبود آب

صفحه 417-433
سارا محمدی کله سرلو؛ رئوف سید شریفی؛ محمد صدقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب