1.

ارزش غذایی علوفه پرسیاوشان و مریم‌گلی و تأثیر گنجاندن آنها در جیره بر قابلیت هضم، تولید متان، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و فراسنجه‌های تخمیر برون‌تنی

صفحه 1-15
سید محسن حسینی؛ جواد رضائی؛ یوسف روزبهان

2.

اثر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله کاملینا به‌جای کنجاله سویا بر عملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌، متابولیت‌های خونی و رفتارشناسی تغذیه‌ای بره‌های پرواری

صفحه 17-30
سمیرا نظری؛ ایوب عزیزی؛ علی کیانی؛ افروز شریفی

3.

اثر سطح و روش فرآوری دانه کتان بر عملکرد، شاخص‌های رشد اسکلتی، سلامت و رفتار نشخوار گوساله‌های شیرخوار

صفحه 31-42
مصطفی حسین آبادی؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ تقی قورچی؛ عبداالحکیم توغدری

4.

ریزپوشانی اسانس مرزه خوزستانی با آلژینات: اثر بر عملکرد رشد، پایداری اکسیداتیو گوشت و میکروفلور روده جوجه‌های گوشتی

صفحه 43-55
فاطمه رحیم پور؛ مازیار محیطی اصلی؛ مجید متقی طلب؛ اردشیر محیط

5.

اثر برخی منابع آنتی‌اکسیدانی بر کاهش مسمومیت سالینومایسین در جوجه‌های تخم‌گذار

صفحه 57-68
محمد رشیدی فتح آبادی؛ مرتضی مهری؛ فاطمه شیرمحمد

6.

مطالعه پویش کل ژنوم بر پایه‌ مدل هاپلوتیپ و تجزیه و تحلیل غنی‌سازی مجموعه-های ژنی مرتبط با سن اولین زایش در گاو نلور

صفحه 69-80
حسین محمدی؛ امیر حسین خلت آبادی فراهانی؛ محمد حسین مرادی

7.

ارتباط چندشکلی اگزون 1 ژن THRSP با صفات وزن بدن و تعداد فرزند در هر زایش در بزهای مرخز

صفحه 81-92
مریم قاسمی؛ پویا زمانی؛ رامین عبدلی؛ علی مرادعلیان

8.

بررسی نسبت شکاف تکنولوژیکی و عوامل مؤثر بر کارآیی فنی واحدهای زنبورداری

صفحه 93-107
کامران معصومی؛ رضا اسفنجاری کناری؛ محمد کریم معتمد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب