1.

صادق‌چوبک و دلهره‌های هستی (خوانش رمان سنگ‌صبور برمبنای نظریه روانکاوی اگزیستانسیال)

صفحه 7-30
منصوره تدینی

2.

انسان خود شکوفا؛ بررسی تطبیقی شخصیت در پیر چنگی و شعبده‌ باز نتردام بر اساس کهن الگوهای یونگ و الگوی روانشناسی آبراهام مزلو

صفحه 31-48
صفورا ترک لادانی؛ مریم حقی

3.

نگاهی به سطوح شناختی در مکتب نیترا

صفحه 49-70
فاطمه تقی نژاد رودبنه؛ فیروز فاضلی؛ محمود رنجبر

4.

بررسی و تحلیل اندیشه‌های سوسیالیستی در شعر دو شاعرحزبی فارسی

صفحه 71-93
منوچهر جوکار؛ پروین گلی زاده؛ فاطمه روان

5.

هستی‌شناسی مخاطب درون‌متنی در شعر موج نو

صفحه 95-121
مریم رامین نیا

6.

نظریه افتراق زنان و تحلیل آن در رمان هرس نوشته نسیم مرعشی

صفحه 123-142
تهمینه شجاعت زاده؛ نرگس اسکویی؛ آرش مشفقی

7.

تحلیل جامعه‌شناسی بدن در شاهنامه با تکیه بر پیکرینگی خاندان سام

صفحه 143-167
علی ضیاءالدّینی دشتخاکی؛ مه‌دخت پورخالقی چترودی؛ علی یوسفی

8.

سازوکار ترجمه‌ها در غرابت‌زدایی از گفتمان نقد و نظریه ادبی با تمرکز بر ارتباط «لحن»، «صدا» و «قدرت»

صفحه 169-194
شایسته سادات موسوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب