1.

تاثیر کشت گیاهان پوششی مختلف در باغ های گلابی در تنظیم جمعیت پسیل گلابی، Cacopsylla pyricola

صفحه 1-15
سید علی اصغر فتحی

2.

خاصیت حشره کشی و دورکنندگی عصاره استبرق، Calotropis procera روی سفیدبالک گلخانه

صفحه 17-26
فائزه باقری؛ زهرا نوری ده بزرگ

3.

بهینه‌سازی پایداری اسپورهای دو جدایه از قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana، در برابر تابش اشعه فرابنفش با استفاده از فرمولاسیون نانوکامپوزیت

صفحه 27-42
مائده رئوفی؛ سید علی صفوی؛ مهدی محمودیان

4.

تأثیر دو رقم گیاه فلفل روی پارامترهای زیستی و رشد جمعیت شته سبز هلو، Myzus persicae و واکنش تابعی بالتوری سبز،Chrysoperla carnea در دو نوع سامانه کشت خاکی و هیدروپونیک

صفحه 43-61
مریم الهی؛ مهدی حسن پور

5.

جلب‌شوندگی زنجرک Orosanga japonicus به تله‌های نوری و کارت‌های رنگی چسبنده در باغ مرکبات

صفحه 63-75
مولود غلام زاده چیتگر؛ ابوذر ابوذری؛ شهرام شاهرخی خانقاه

6.

نرخ شکارگری کنه شکارگرAmblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) روی تریپس غربی گل

صفحه 77-89
سجاد دلیر؛ مصطفی خنامانی

7.

اثر اسید سالیسیلیک و دو رقم فلفل روی رشد جمعیت شته جالیز،Aphis gossypii (Hem.: Aphididae)

صفحه 91-102
زبیده حسین نژاد؛ جبراییل رزمجو؛ سید علی اصغر فتحی؛ بهرام ناصری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب