1.

رابطه‌ی بین قابلیت دسترسی به شبکه حمل‌ونقل و عدالت فضایی: مرور نظامند از ادبیات

صفحه 1-22
دانیال دهقانی؛ هاشم داداش پور؛ امیر رضا محمودی

2.

آمایش شهری؛ باز اندیشی در ساختار طرح‌های توسعه شهری

صفحه 23-37
محمدرضا پورمحمدی

3.

واکاوی انتقادی مفهوم تاب آوری شهری از دیدگاه مناسبات قدرت نهادی

صفحه 38-64
مهسا فلاحی؛ بهناز امین زاده؛ اسفندیار زبردست؛ فرشاد نوریان

4.

تدوین مدلی برای ارزیابی عمومیت فضاهای شهری

صفحه 65-82
امیرحسین حیدری؛ پانته آ حکیمیان؛ کورش گلگار

5.

واکاوی و تبیین کاربست مدل مدیریت راهبردی مردم گرا در تحقق توسعه درونزای شهری

صفحه 83-100
حسن پارسی پور

6.

ضرورت اتخاذ رویکرد مکان‌سازی مشارکت‌ مبنا؛ در بازآفرینی بافت‌های تاریخی

صفحه 101-119
فاطمه حدادعادل؛ مهران علی الحسابی؛ اصغر محمد‌مرادی

7.

«مکان‏سازی» شهری با افزایش «پیاده‏ پذیری»مورد پژوهش: فضاهای شهری مجاور میدان توپخانه تهران

صفحه 120-138
محمود رضایی

8.

ارزیابی شاخص های کالبدی موثر بر زیست پذیری

صفحه 139-153
رضا پرویزی؛ نصراله مولائی هشجین؛ محمد باسط قریشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب