1.

تحلیل محتوای رساله های دکتری شهرسازی ایران با تأکید بر رابطه دانش و پژوهش

صفحه 1-20
محمد مهدی عزیزی؛ مستوره قلیپور

2.

تحلیل کاربست رویکرد انتقال حق توسعه (TDR) جهت حفاظت از بافت‌های تاریخی (مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر ارومیه)

صفحه 21-39
محمدحسین پورحسن زاده؛ قادر احمدی

3.

تأثیر مؤلفه های کالبدی تبلیغات شهری در آلودگی بصری منظر شهری

صفحه 41-64
تقی احمدی؛ کیانوش ذاکرحقیقی؛ امیرحسین پورجوهری

4.

واکاوی مفهوم‌شناختی تهویه شهری: تبیین مدل‌های مفهومی و شناسایی شاخص‌های اندازه‌گیری

صفحه 65-89
مهسا کشاورز محمدیان؛ احمد خلیلی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی

5.

تحول برنامه‌ریزی شهری و پیوندهای آن با مسئله ایران در نظام دانش جدید

صفحه 91-106
صالح روشنی؛ مظفر صرافی

6.

تحلیل عوامل و مؤلفه‌های حس تعلق به مکان در محلات قدیمی شهر تبریز (نمونه موردی محله اهراب تبریز)

صفحه 107-125
مصطفی بصیری؛ علی زینالی عظیم؛ علی آذر

7.

کندو‌کاوی در تغییر نگرش‌های مفهومی در شهر در شرایط بیماری‌های همه‌گیر از منظر برنامه‌ریزی و طراحی شهری

صفحه 127-151
هادی پندار؛ زهره زیارتی زاده

8.

تحلیل غنای حسی با استفاده از تکنیک حس گردی و یاداشت برداری حسی (نمونه موردی: پارک آزادی شیراز)

صفحه 153-169
محمود شکوهی دولت آبادی؛ زهرا زارعی

9.

نقش و جایگاه ارزش و قابلیت‌های فرهنگی تاریخی در قوانین و سیاست‌گذاری‌ حفاظت شهری در ایران

صفحه 171-187
سامان ابی زاده؛ احد نژادابراهیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب