1.

صفحات آغازین


2.

پیامدهای واردات مواد ژنتیکی با در ‌‌نظر گرفتن اثر متقابل ژنوتیپ و محیط و فاصله جایگزینی در گاو شیری

صفحه 1-12
عادله حقدوست؛ محمدمهدی شریعتی؛ عبدالاحد شادپرور؛ نوید قوی حسین زاده؛ سعید زره داران

3.

ارزیابی برنامه های انتخاب با و بدون استفاده از داده های ژنومی در مرغ های بومی ایران

صفحه 13-28
بابک عنایتی؛ امیر رشیدی؛ رستم عبدالهی آرپناهی؛ محمد رزم کبیر

4.

بررسی تنوع تعداد کپی در ژنوم گوسفندان بلوچی با استفاده از تجزیه مقایسهای الگوریتم های PennCNV و QuantiSNP

صفحه 29-44
کبری تقی زاده؛ محسن قلی زاده؛ محمد حسین مرادی؛ قدرت الله رحیمی میانجی

5.

توصیف ریاضی منحنی رشد گوسفندان کردی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با برخی مدل‌های غیرخطی

صفحه 45-59
سونیا زکی زاده؛ داود علی ساقی؛ هادی معماریان

6.

اثر نوع دانه (ذرت یا جو) و نسبت پروتئین غیر قابل تجزیه به قابل تجزیه در شکمبه بر عملکرد، شاخص‌های رشد اسکلتی و متابولیت‌های خونی گوساله‌های هلشتاین

صفحه 61-75
کلثوم باسره؛ فرشید فتاح نیا؛ مهدی کاظمی بن چناری؛ احمد احمدیان

7.

اثر پودر آویشن زوفایی (Thymbra spicata) و سرخارگل (Echinasea purpurea) بر فراسنجه‌های عملکرد و کیفیت عضله کعب ران جوجه‌های گوشتی چالش یافته با کمپیلوباکتر ژژونی

صفحه 77-88
حسن شیرزادی؛ زینب نظری؛ کامران طاهرپور

8.

اثر تفاله هسته انار با آنزیم و فرآوری آن با اوره بر عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و ایمنی جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش گرمایی

صفحه 89-99
تکتم وفایی فرد؛ سیدجواد حسینی واشان؛ سید همایون فرهنگ فر؛ سید احسان غیاثی

9.

مقایسه عملکرد تولیدمثلی کبک‌های چوکار (Alectoris chukar) در پی جفت گیری طبیعی و تلقیح مصنوعی

صفحه 101-108
حسین دریاباری؛ امیر اخلاقی؛ محمد جواد ضمیری؛ زربخت انصاری پیرسرایی؛ رضا فزونی؛ محسن تقی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب