1.

بررسی صحت مدل ‏های تک صفتی و چند صفتی ژنومی در حضور اثر متقابل ژنوتیپ و محیط

صفحه 1-12
یوسف نادری

2.

پایش تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت در بز مرخز با استفاده از تجزیه شجره

صفحه 13-22
محمد رزم کبیر؛ پیمان محمودی

3.

اثر جایگزینی کربنات ‌کلسیم جیره غذایی با گل کربنات ‌کلسیم بر عملکرد و غلظت کلسیم و فسفر استخوان درشت نی جوجه‌های گوشتی

صفحه 23-32
علیرضا آذربایجانی؛ عباسعلی قیصری؛ شهاب‌الدین مشرف

4.

اثر افزودن سطوح مختلف عصاره بره موم بر قابلیت هضم، تولید گاز و فراسنجه های تخمیری شکمبه در شرایط برون تنی

صفحه 33-46
مارال ایری؛ جواد بیات کوهسار؛ فرزاد قنبری؛ آشور محمد قره باش

5.

اثر سطوح مختلف تفاله هویج در جیره بر تولید گاز، گوارش‌پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه در شرایط برون‌تنی

صفحه 47-56
ایوب عزیزی؛ مظاهر هاشمی؛ افروز شریفی

6.

اثر فرآوری بر فراسنجه های پروتئین و نشاسته دو رقم جو با سیستم نورفور

صفحه 57-64
تقی قورچی؛ آمنه جمشیدی رودباری؛ محسن سمیعی زفرقندی

7.

برآورد کارآیی فنی واحدهای پرواربندی صنعتی گوساله نر در استان گیلان

صفحه 65-78
سید نصیر سعیدی؛ محمد کریم معتمد؛ محمد کاوسی کلاشمی

8.

موقعیت‌یابی ایمونوهیستوشیمیایی گرلین در غدد ضمیمه جنسی گاو نر

صفحه 79-88
محمد رحمی؛ برهان شکراللهی؛ علی اکبر امیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب