1.

رویکردی کمینه‌گرا به نوع‌بندی نحوی جملات امری در فارسی

صفحه 7-33
عباسعلی آهنگر؛ حسین مغانی

2.

تعامل عوامل نوایی در برجسته‌سازی هجاها در واژه‌های فارسی

صفحه 35-55
وحید صادقی؛ زهرا سبزعلی

3.

بررسی تابوی زبانی و واژگان اهریمنی در فرهنگ ایرانی

صفحه 57-71
علی تسلیمی؛ اقبال تسلیمی

4.

تحلیل زبانی- اجتماعی گفتمان معلم و دانش‌‌آموز برپایۀ دو مفهوم قدرت و هم‌بستگی

صفحه 73-92
جلال رحیمیان؛ سیده سحر جاوید

5.

بررسی واژه‌های غریب و نادر گونة هروی کهن و کاربرد آنها در گویش معاصر هرات

صفحه 73-94
محبوبه شمشیرگرها

6.

تکرار در گویش تالشی

صفحه 115-138
شهین شیخ سنگ تجن

7.

بررسی مؤلفه‌های زبانی شعر کودک در ترانه‌های کودکانه و لالایی‌های تالشی جنوبی

صفحه 139-160
نسرین کریم پور؛ فرشته آلیانی

8.

فرایند تکرار در گویش کردی کلهری براساس نظریة بهینگی

صفحه 161-179
مریم تفرجی یگانه؛ نعمت جهانفر

9.

نقدی بر مقالۀ «تأملى در نسخۀ دیوان خاقانى کتابخانۀ مجلس» از سعید مهدوى‌فر

صفحه 181-196
سیف الدین آب برین

10.

فایل PDF کامل مجله شماره 4

صفحه 7-196


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.