1.

ارزیابی تنوع مولکولی و روابط ژنتیکی بین ارقام برنج (Oryza sativa L.)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 33-50
ادیبه نیلی؛ بابک ربیعی؛ مهرزاد اله قلی پور؛ علی اکبر عبادی

2.

بررسی ساختار ژنتیکی اسب نژاد عرب با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 53-64
حمیدرضا سیدآبادی؛ جواد احمدپناه؛ علی جوانروح؛ حسن بانه

3.

تجزیه ارتباط نشانگرهای مولکولی پیوسته با QTLهای بزرگ اثر Saltol و SKC1 و صفات مرتبط با تحمل به شوری در ارقام برنج

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 53-68
عاطفه صبوری؛ حسین صبوری؛ احمدرضا دادرس

4.

شناسایی جایگاه‌های ژنی موثر بر سرعت رشد و نسبت کلیبر روی کروموزوم شماره پنچ بلدرچین ژاپنی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 12-22
محبوبه ایرانمنش؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ محمدرضا محمدآبادی؛ سعید سهرابی

5.

مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت گوسفند شین بش با استفاده از نشانگرهای مولکولی

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 27-40
علی جوانروح؛ صلاح الدین خدامرادی

6.

مکان‌یابی QTLهای اصلی و اپیستاتیک و اثر متقابل آنها با محیط برای صفات کیفیت پخت و خوراک برنج در یک جمعیت لاین‌های نوترکیب خویش آمیخته

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 33-51
علی اکبر عبادی؛ عزت الله فرشادفر؛ بابک ربیعی

7.

مکان یابی QTL های برخی صفات مرتبط با اندازه و شکل دانه در جمعیت لاین های خویش آمیخته نوترکیب گندم نان

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 221-230
علاءالدین کردنائیج؛ آرزو یگانه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب