1.

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های گندم نسبت به پوره‌های سن گندم (Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae در شرایط مزرعه در استان کردستان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 29-40
محمد صالح صالحی؛ امین صادقی؛ هدیه بدخشان؛ مصطفی معروفپور

2.

بررسی اثرات ترکیب VMA و پودر سنگ آهک بر خواص بتن تازه و سخت شده خود تراکم

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 109-118
سید وحید عاقبت خواه؛ حمید وارسته پور

3.

بررسی پارامترهای جدول زندگی شته سبز گندم Schizaphis graminum Rondani روی رقم روشن و دو لاین R1-3 و R2-23 گندم در شرایط آزمایشگاهی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 49-60
مریم پهلوان یلی؛ محسن محمدی انایی

4.

بررسی تاثیر استفاده ترکیبی از دودۀ سیلیس و زئولیت بر خواص بتن تازه و سخت‌شده خودتراکم

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 53-71
رحمت مدندوست؛ ملک‌محمد رنجبر؛ سید یاسین موسوی

5.

بررسی تأثیر اسیدشویی بر خواص مقاومتی و دوامی بتن دارای خاکستر پوسته برنج

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 29-37
علی قاسمی؛ پیام حسینی؛ هرمز فامیلی

6.

بررسی تأثیر نوع سنگدانه بر خواص مقاومتی و سایشی بتن با مقاومت بالا

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 21-30
ابوالفضل حسنی؛ بهروز شیرگیر

7.

بررسی حساسیت چند رقم زیتون به مگس میوه زیتون، (Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-13
محمدرضا عباسی مژدهی؛ علی حسینی قرالری؛ علی اکبر کیهانیان؛ نازنین کوپی

8.

بررسی مقاومت کنه قرمز مرکبات Panonychus citri به کنه‌کش بروموپروپیلات و تاثیر سه نوع سینرژیست روی سطح مقاومت آن

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 25-37
حمیرا امامی؛ محمد قدمیاری

9.

گروه های سلفی در نوار غزه و مواضع آن ها نسبت به حکومت حماس

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 167-201
احمد سادات

10.

مفهوم حق توسعه در روابط بین الملل از نگاه نظریه پسا استعماری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 7-40
امیر محمد حاجی یوسفی؛ رضا غائبی

11.

مقایسه جمعیت پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae) روی مهم‌ترین ارقام بومی و غیر بومی پسته در استان خراسان رضوی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 45-54
مهدی جلائیان؛ آزاده کریمی ملاطی

12.

مقاومت آنتی‌بیوزی 13 کلن صنوبر به شته برگ (Chaitophorus populi (Koch در استان آذربایجان شرقی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 39-47
مصطفی نیکدلContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.