عباسی مژدهی, محمدرضا, حسینی قرالری, علی, کیهانیان, علی اکبر, کوپی, نازنین. (1397). بررسی حساسیت چند رقم زیتون به مگس میوه زیتون، (Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 8(4), 1-13. doi: 10.22124/iprj.2019.3302
محمدرضا عباسی مژدهی; علی حسینی قرالری; علی اکبر کیهانیان; نازنین کوپی. "بررسی حساسیت چند رقم زیتون به مگس میوه زیتون، (Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 8, 4, 1397, 1-13. doi: 10.22124/iprj.2019.3302
عباسی مژدهی, محمدرضا, حسینی قرالری, علی, کیهانیان, علی اکبر, کوپی, نازنین. (1397). 'بررسی حساسیت چند رقم زیتون به مگس میوه زیتون، (Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 8(4), pp. 1-13. doi: 10.22124/iprj.2019.3302
عباسی مژدهی, محمدرضا, حسینی قرالری, علی, کیهانیان, علی اکبر, کوپی, نازنین. بررسی حساسیت چند رقم زیتون به مگس میوه زیتون، (Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1397; 8(4): 1-13. doi: 10.22124/iprj.2019.3302


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب