1.

اثر تنش شوری بر خصوصیات ریشه ارقام جو Sahara 3771 (متحمل) و Clipper (حساس) به شوری

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 175-184
منیر میری‌کندری؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ علی بنده‌حق

2.

اثر متیل جاسمونات بر شاخص‌های جوانه‌زنی، پرولین و آنزیم پراکسیداز در رازیانه ((Foeniculum vulgare Mill تحت تنش کلرید سدیم

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 359-368
رضا زینلی؛ فرشاد صادقی؛ مرضیه دهقان

3.

اثر نوع و مقادیر مختلف کود پتاسیم بر صفات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم گندم دوروم تحت شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 177-187
سیدمحمد علوی متین؛ افراسیاب راهنما؛ موسی مسکرباشی

4.

بررسی اثر پرایمینگ برجوانه‌زنی بذر و صفات مورفو-فیزیولوژیکی گیاه دارویی خرفه (Portulacaoleracea L.) تحت تنش شوری

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 293-310
زهرا حسنی؛ نسیم امرایی؛ خدیجه احمدی؛ حشمت امیدی

5.

بررسی ارقام جو در شرایط تنش شوری در مراحل رشد اولیه گیاهچه با استفاده از تجزیه چندمتغیره

دوره 6، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 527-538
شبنم ریحانپور؛ زهرا خدارحم پور؛ مهدی سلطانی حویزه

6.

بررسی تأثیر تنش شوری و کیتوزان بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر دو گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) و بادرشبی Dracocephalum moldavica L.))

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 23-34
شیوا خالص رو؛ حمید ملکیان؛ بتول مهدوی

7.

بررسی شاخص‏ های رشد و فعالیت آنزیم ‏های روده ‏ای بچه فیل ماهیان (Huso huso) تغذیه شده با جیره محتوی درصدهای مختلف مکمل کلرید سدیم (NaCl)

دوره 6، شماره 2، تیر 1399، صفحه 27-38
سمیه حسن پور؛ محمد پوردهقانی؛ حبیب وهاب زاده رودسری؛ محمود محسنی؛ امین ضرابی

8.

تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر، رشد و محتوای پرولین گیاهچه مینا چمنی (Bellis perennis L. “Bellissima Mixture”)

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 83-93
حسن بیات؛ محمد حسین امینی فرد

9.

تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی، کربوهیدرات محلول و پرولین گیاه Atriplex halimus

دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 245-255
آزاده دیلم؛ حامد روحانی؛ حسین صبوری؛ ابراهیم غلامعلی پورعلمداری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب