1.

اثر تنش شوری بر خصوصیات ریشه ارقام جو Sahara 3771 (متحمل) و Clipper (حساس) به شوری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 175-184
منیر میری‌کندری؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ علی بنده‌حق

2.

اثر متیل جاسمونات بر شاخص های جوانه زنی، پرولین و آنزیم پراکسیداز در رازیانه ((Foeniculum vulgare Mill تحت تنش کلرید سدیم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398
رضا زینلی؛ فرشاد صادقی؛ مرضیه دهقان

3.

اثر متیل جاسمونات بر شاخص‌های جوانه‌زنی، پرولین و آنزیم پراکسیداز در رازیانه ((Foeniculum vulgare Mill تحت تنش کلرید سدیم

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 359-368
رضا زینلی؛ فرشاد صادقی؛ مرضیه دهقان

4.

اثر نوع و مقادیر مختلف کود پتاسیم بر صفات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم گندم دوروم تحت شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 177-187
سیدمحمد علوی متین؛ افراسیاب راهنما؛ موسی مسکرباشی

5.

بررسی ارقام جو در شرایط تنش شوری در مراحل رشد اولیه گیاهچه با استفاده از تجزیه چندمتغیره

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 527-538
شبنم ریحانپور؛ زهرا خدارحم پور؛ مهدی سلطانی حویزه

6.

بررسی ارقام جو در شرایط تنش شوری در مراحل رشد اولیه گیاهچه با استفاده از تجزیه چند متغیره

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398
شبنم ریحانپور؛ زهرا خدارحم پور؛ مهدی سلطانی هویزه

7.

بررسی تأثیر تنش شوری و کیتوزان بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر دو گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) و بادرشبی Dracocephalum moldavica L.))

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 23-34
شیوا خالص رو؛ حمید ملکیان؛ بتول مهدوی

8.

تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر، رشد و محتوای پرولین گیاهچه مینا چمنی (Bellis perennis L. “Bellissima Mixture”)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 83-93
حسن بیات؛ محمد حسین امینی فرد

9.

تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی، کربوهیدرات محلول و پرولین گیاه Atriplex halimus

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 245-255
آزاده دیلم؛ حامد روحانی؛ حسین صبوری؛ ابراهیم غلامعلی پورعلمداری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.