کلیدواژه‌ها = Heavy Metals
تعداد مقالات: 18

1

Application of synthetic polymers as adsorbents for the removal of cadmium from aqueous solutions: Batch experimental studies

Caspian Journal of Environmental Sciences
دوره 10، شماره 1، بهار 2012، صفحه 1-8
R. Shemshadi

2

Bioaccumulation of Nickel and Lead by Bermuda Grass (Cynodon dactylon) and Tall Fescue (Festuca arundinacea) from Two Contaminated Soils

Caspian Journal of Environmental Sciences
دوره 7، شماره 2، تابستان 2009، صفحه 59-70
M.A. Hajabbasi؛ M. Soleimani

3

Effect of EDTA treatment method on leaching of Pb and Cr by Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steudel (common reed)

Caspian Journal of Environmental Sciences
دوره 13، شماره 2، تابستان 2015، صفحه 153-166
M. Ebrahimi

4

Fungi and bacteria as helping agents for remediation of a Pb - contaminated soil by Onopordum acanthium

Caspian Journal of Environmental Sciences
دوره 15، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 249-263
A. Karimi؛ Habib Khodaverdiloo؛ M.H. Rasouli Sadaghiani

5

Heavy metals Cu, Zn, Cd and Pb in tissue, liver of Esox lucius and sediment from the Anzali international lagoon- Iran

Caspian Journal of Environmental Sciences
دوره 9، شماره 1، بهار 2011، صفحه 1-8
J. Imanpour Namin

6

Heavy metals in coastal sediments of South Caspian Sea: natural or anthropogenic source?

Caspian Journal of Environmental Sciences
دوره 16، شماره 1، بهار 2018، صفحه 45-61
H Alizadeh Ketek Lahijani؛ A Naderi Beni؛ V Tavakoli

7

Norway rat, Rattus norvegicus in metropolitans, a bio-indicator for heavy metal pollution (Case study: Tehran, Iran)

Caspian Journal of Environmental Sciences
دوره 15، شماره 1، بهار 2017، صفحه 85-92
L. Hazratian؛ M. Naderi؛ M. Mollashahi

8

Physiological responses of Celtis caucasica L. and Robinia pseudoacacia L. to the cadmium and lead stresses

Caspian Journal of Environmental Sciences
دوره 12، شماره 2، زمستان 2014، صفحه 253-266
al et؛ A. Dezhban

9

Seedling response of three Eucalyptus species to copper and zinc toxic concentrations

Caspian Journal of Environmental Sciences
دوره 6، شماره 2، تابستان 2008، صفحه 97-103
M.H. Assareh

10

Statistical evaluation of topsoil heavy metal pollution around a lead and zinc production plant in Zanjan province, Iran

Caspian Journal of Environmental Sciences
دوره 13، شماره 4، زمستان 2015، صفحه 349-361
A. Zamani؛ M.R. Yaftian؛ A. Parizanganeh

11

Survey of heavy metal (Copper, Iron, Lead, Cadmium, Zinc and Nickel) concentrations and their effects on the water quality of Anzali wetland

Caspian Journal of Environmental Sciences
دوره 11، شماره 1، بهار 2013، صفحه 11-18
M. M. Rahbar Hashemi؛ M. Ashournia؛ M. A. Rahimipour؛ H. Modaberi

12

Toxic metals in the muscle and liver of five main commercially-important fishes from the Persian Gulf, Southern Iran

Caspian Journal of Environmental Sciences
دوره 16، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 191-198
M Hosseini؛ M Naderi؛ S Gholami؛ M Hadipour

13

اثر تغذیه طولانی مدت کلرید کادمیوم بر غلظت آن در بافت‌ها، ادرار و مدفوع و غلظت عناصر آهن، روی و مس در بافت‌های گوساله‌های نر هلشتاین

تحقیقات تولیدات دامی
دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-11
محمد علی خراشادی زاده؛ رضا ولی زاده؛ عباسعلی ناصریان

14

بررسی اثر حضور نانوذرات اکسید مغناطیسی آهن بر جذب کاتیون‌های سمی کادمیوم و نیکل از محیط آبی به وسیله سرخس Azolla filiculoides همراه با بررسی تغییرات رشد آن

نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 17-34
روحان رخشایی؛ حجت اله زمانی

15

بررسی تجمع فلزات سنگین در عضله ماهی کفشک تیزدندان (Psettodes erumei) آبهای بوشهر

تغذیه آبزیان
دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 55-64
سهیل علی نژاد؛ بابک شعیبی عمرانی؛ محمد شکرزاده؛ سید سهیل قائم مقامی؛ مهران یاسمی؛ عاطفه امینی‌فرد

16

تاثیر فلز روی (Zn2+) بر سیستم ایمنی سلولی کرم قوزه پنبه (Helicoverpa armigera Hübner (Lep.: Noctuidae

تحقیقات آفات گیاهی
دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 71-84
عادل باغبان؛ جلال جلالی سندی؛ آرش زیبایی

17

مدل‌سازی، سینتیک و ایزوترم جذب زیستی فلز سنگین سرب توسط جاذب Chlorella vulgaris

نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 85-109
اکرم سادات نعیمی؛ جنت سرمد؛ نسترن محسنی؛ ناز چائی بخش

18

مروری بر سازوکارهای اثر پرتوهای یونیزان در ترکیب با افزودنی‌های شیمیایی و فوتوکاتالیست‌ها بر حذف آلاینده‌های آلی، معدنی و میکروبی از پساب فاضلاب

تابش و فناوری هسته ای
دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-29
حمایت عسگری لجایر؛ نصرت‌اله نجفی؛ ابراهیم مقیسهContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.