1.

اثر شوری زیستگاههای مختلف بر بافت کلیه بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii) انگشت قد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403
محدثه احمدنژاد

2.

ارزیابی اثرات سن، جنس و مراحل تولیدمثلی روی شاخص‌های خونی، ایمنی و هورمونی شگ ماهی (Alosa braschnikowi) دریای خزر (استان گیلان)

دوره 8، شماره 3، آذر 1399، صفحه 117-144
زکیه بنی مهد؛ اکرم تهرانی فرد؛ اعظم مشفق

3.

بررسی بعضی از شاخص‌های زیستی چهار گونه‌ جنس Alosa در سواحل دریای خزر (محدوده سواحل خزرآباد ساری تا بابلسر)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-17
حسن تقوی؛ علی عباسی؛ حسن فضلی

4.

بررسی تاثیر غنی سازی آب حوضه جنوبی دریای خزر بر پارامترهای رشد ریز جلبک Spirulina platensis

دوره 1، شماره 2، مهر 1394، صفحه 1-11
خورشید حسین زاده؛ علی گنجیان خناری؛ سید مهدی جعفری

5.

بررسی روند تکوین اولیه اندام‌های چشایی و بویایی در ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum, Kamensky, 1901)

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 123-130
سهیل ایگدری؛ باقر مجازی امیری؛ مهتا عربشاهی؛ چنگیز مخدوم؛ پگاه فرهنگ

6.

بررسی صفات گاماروس دریای خزر (Pontogammarus maeoticus) و اجزای ضمائم دهانی آن در تصاویر میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 81-93
یاسمن آزادکار لنگرودی؛ نادر شعبانی پور

7.

بررسی عملکرد رشد و کارایی تغذیه قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در قفس های شناور منطقه جنوب دریای خزر

دوره 7، شماره 3، مهر 1400، صفحه 49-59
سید محمد وحید فارابی

8.

بررسی میزان هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای(PAHs) در بافت و آرد ماهی کیلکای معمولی صید شده از آب‌های خزری استان گیلان (بندر انزلی)

دوره 2، شماره 2، تیر 1393، صفحه 61-78
افشین فلاح اسکندرپور؛ آریا اشجع آردلان؛ لیدا سلیمی

9.

تحلیل راهبردی سیستم خدمات نجات غریق ساحلی استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401
حمیدرضا گوهررستمی؛ علی نظریان؛ صلاح دستوم؛ فرامرز دباغ

10.

تغییرات یونوسیت‌های پوست لارو سوف سفید دریای خزر (Sander lucioperca) در مواجهه با شوری‌های مختلف

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 149-169
محدثه احمدنژاد؛ شهربانو عریان؛ محمود بهمنی؛ محمد صیاد بورانی

11.

ریخت‌شناسی سنگریزه شنوایی ساژیتا در ماهی کفال طلایی Liza aurata (Risso, 1810) در زیستگاه‌های ساحلی حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 33-48
محبوبه بام شاد؛ مجید عسکری حصنی؛ آزاد تیموری؛ سید مسعود مجدزاده

12.

شناسایی و تعیین خصوصیات ژن گلوتاتیون اس- ترانسفراز کلاس Mu در ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 65-78
سلمان احمدی؛ حسین غفوری؛ سجاد صاری خان

13.

فاکتورهای بیوشیمیایی و شمارش افتراقی گلبول‌های سفید خون تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) جوان صید شده در سواحل استان مازندران

دوره 1، شماره 2، مهر 1394، صفحه 25-34
علی حلاجیان؛ رضوان اله کاظمی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ سهراب دژندیان

14.

مقایسه ریزترکیبات شیمیایی اتولیت در ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) ماده تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-20
علی بانی؛ معصومه لطفی چهارده؛ مائده قربان خواه مریدانی

15.

مقایسه فصلی آنزیم های کبدی و پارامترهای خونی فیل ماهیان پرواری در پن

دوره 3، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 13-24
مینا رنگرز؛ حجت الله جعفریان؛ کیاوش گلزاریان پور؛ سید مصطفی عقیلی نژاد

16.

مقایسه کیفیت بیوشیمیایی اسیدهای چرب خاویار فیل ماهی (Huso huso) وحشی و پرورشی

دوره 3، شماره 2، مهر 1396، صفحه 57-67
سید ولی حسینی؛ آریا باباخانی لشکان؛ امین اوجی فرد

17.

نگاهی ایرانی به فهم موانع و ناکامی در روابط تهران - باکو

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 202-165
سعید وثوقی؛ مسعود رضاییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب