1.

اثر ترکیبی تمرین هوازی و رژیم غذایی گیاهخواری بر وزن بدن و شاخص‌های مقاومت به انسولین: مرور نظام مند و فراتحلیل

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402
فاطمه کاظمی نسب

2.

اثر تمرین هوازی بر بیان lncRNA های مرتبط با گلوکز 6 فسفاتاز (G6P) و گلوکوکیناز (GCK) درکبد موش‌های چاق دیابتی نوع 2

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 37-54
فاطمه کاظمی نسب

3.

اثر تمرین هوازی بر لپتین و تستوسترون سرم پسران چاق در مراحل مختلف بلوغ

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-14
محمد رضا فدائی چافی؛ فرهاد رحمانی نیا؛ حمید محبی؛ سید محسن مداح

4.

اثر تمرین هوازی بر مولکول محلول چسبان سلول‌های عروق و شاخص مقاومت انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-10
نادر شوندی؛ عباس صارمی؛ سعیده طبیبی راد

5.

افزایش مشابه بیان ژن PGC-1α در عضله نعلی رت‌های نر سالم در پی تمرین تناوبی با شدت بالا و تمرین هوازی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 39-48
مطهره حاجتی مدارایی؛ محمدرضا کردی؛ عباسعلی گایینی

6.

بررسی اثر ده هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره دانه گلرنگ بر بیان ژن PIK3R1 و عملکرد کلیه پس از مصرف دگزامتازون درموش‌های صحرایی نر

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 139-159
حنانه خلیلی آتنی؛ رزیتا فتحی؛ خدیجه نصیری؛ ابوالفضل اکبری

7.

تأثیر 4 هفته تمرین هوازی بر عملکرد شناختی و پویایی میتوکندریایی در بافت هیپوکمپ رت‌های نر ویستار مبتلا به بیماری آلزایمر

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1399
احمد فاضلی ثانی؛ حسن متین همایی؛ عبدالعلی بنائی فر

8.

تاثیر تمرین هوازی بر پروتئین متصل شونده به رتینول-4 و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به سندرم متابولیک

دوره 5، شماره 2، آذر 1394، صفحه 109-119
کریم آزالی علمداری؛ فرهاد غلامی

9.

تاثیر تمرین هوازی بر کمرین،CRP و شاخص‌های خطر متابولیک در مردان میان‌سال چاق

دوره 8، شماره 1، تیر 1397، صفحه 15-27
کریم آزالی علمداری؛ سیما نصیری؛ زهرا محمدپور

10.

تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر کمرین، گرلین فعال و اشتها در مردان چاق کم تحرک

دوره 3، شماره 2، تیر 1392، صفحه 89-104
فتاح مرادی؛ ویان وثوقی؛ اعظم حیدرزاده

11.

تاثیر رژیم غذایی پرچرب و تمرین هوازی بر بیان ژن‌های Bax و Bcl-2 میوکارد موش‌های صحرایی نر نوجوان

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-15
رقیه پوزش جدیدی؛ زهرا برادری؛ جبرئیل پوزش جدیدی؛ امیر داداش زاده

12.

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل کوئرستین برIGF1 و میوستاتین بافت عضله موش‌های مبتلابه سرطان کولون

دوره 13، شماره 2، آذر 1402
مریم کافی؛ خدیجه ایران دوست

13.

تغییرات RBP-4 و مقاومت به انسولین پس از 8 هفته تمرین هوازی در موش‌های نر دیابتی نوع 2

دوره 5، شماره 2، آذر 1394، صفحه 89-98
نسرین رمضانی؛ عباسعلی گائینی؛ سیروس چوبینه؛ محمدرضا کردی؛ مهدی هدایتی

14.

تغییرات بیان ژن LXRα، GLUT2 کبدی و مقاومت به انسولین پس از تمرین هوازی در موش های نر دیابتی نوع 2

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-13
عباسعلی گائینی؛ نسرین رمضانی؛ لیلا شفیعی نیک

15.

تغییرات سطوح اپلین پلاسما و شاخص مقاومت به انسولین پس از یک برنامۀ تمرینات هوازی در زنان سالم دارای اضافه‌وزن

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 11-20
حمید محبی؛ تهمینه سعیدی ضیابری؛ محمدحسن هدایتی امامی

16.

مقایسه اثر هشت هفته تمرینات هوازی و 30-20-10 بر روی سطوح سرمی اسپکسین و شاخص‌های پروفایل لیپیدی مردان چاق

دوره 12، شماره 2، مهر 1401
رقیه فخرپور؛ حمید یزدانشناسسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب